غلامرضا مصباحی مقدم اظهار داشت: بنده در نطقی که در نشست مشترک دولت و مجلس داشتم تاکید کردم و تذکر دادم که دولت باید به وعده خود مبنی بر اینکه دو ماه قبل از اجرای هدفمند کردن یارانهها، یارانه نقدی را به حساب مردم واریز میکند، عمل کند.

به گزارش مهر، وی افزود: بنده از عدم اجرای این وعده دولت انتقاد کردم که البته معاون پارلمانی امور مجلس ریاست جمهوری(میرتاج‌الدینی) در پاسخ یادآور شد که قصد دولت لزوماً‌ این نیست که دو ماه قبل از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، یارانه نقدی را به حساب مردم واریز کند بلکه می‌توانیم همزمان با اجرا چنین اقدامی انجام دهیم.

رئیس کمیسیون ویژه تاکید کرد: این مغایر با آن گفته‌ای است که در سابق بیان کرده بودند. دولت تاکید داشت که در برنامه‌اش برای پرداخت یارانه نقدی بنا است که دو ماه زودتر از زمان اجرا یارانه را پرداخت کند. بنده هم تذکر دادم که اگر قرار است از مهرماه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها انجام شود دولت در وعده خود تخلف داشته است.

مصباحی مقدم گفت: نظر دولت آن است که مقصود ما از بیان این گفته لزوماً آن نیست که دو ماه زودتر از اجرا یارانه را پرداخت کنیم بلکه می‌توانیم مبلغ یارانه نقدی را دو ماهه به مردم پرداخت کنیم در عین می‌توانیم همزمان با شروع اجرای قانون برای مدت دو ماه یارانه به حساب مردم واریز کنیم.

وی تاکید کرد: این نظر امروز دولت مغایر با اظهارات و وعده های گذشته آنان است.

رئیس کمیسیون ویژه در پاسخ به این سئوال که آیا با چنین روندی دولت همچنان قصد اجرای این قانون را از مهرماه دارد گفت: بله دولت همچنان تاکید دارد که زمان اجرا از مهرماه خواهد بود.