کمتر از سه هفته قبل بود که توزیع قبوض برق در استانهای شمالی کشور، همه را در این فکر فرو برد که با وجود باقی ماندن ۲۳ روز دیگر از نیمه اول سال ۸۹ یعنی همان موعد مقرر، قانون هدفمند کردن یارانه ها به اجرا درآمده و اولین اثرات خود را در افزایش قیمت برق نمودار کرده است.

به گزارش مهر، در حالی که نه قانونی اجرا و نه یارانه ای هدفمند شده است، قبوض برق این بار شهروندان تهرانی را شگفت زده کرده است و ارقامی نجومی در این قبوض به چشم می خورد. برهمین اساس، به نظر می رسد یا اشتباه در تایپ ارقام بوده یا وزارت نیرو به استقبال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها رفته است.

اگرچه دلیل اصلی افزایش رقم درج شده در قبوض مشترکان شبکه برق، مهمان‌ ناخوانده ای به نام " کولرهای گازی " ذکر می‌شود اما برخی شهروندان تهرانی هم هستند که کولر گازی ندارند اما قبوض برقشان با رقمهای نجومی مواجه شده است.

این گزارش نشان می دهد: قبوض برق ۱۵۰،۲۰۰ و حتی بیش از ۲۲۰ هزار تومان برای برخی مشترکان برق در شهر تهران آمده است.

یکی از مشترکان برق در شهر تهران با بیان اینکه کولر گازی در منزل خود ندارد، به خبرنگار مهر گفت: قبض برق ۲۰۳ هزار تومانی وی را شوکه کرده است.

در این میان، برخی شهروندان تهرانی هم هستند که همیشه قبض برق آنان به طور متوسط ۱۰ هزار تومان می آمد اما این بار قبض برقشان بیش از ۵۰ هزار تومان آمده است.

این موضوع حتی برای برخی مشترکان برق که همیشه قبض برقشان زیر ۱۰۰۰ تومان بود، صادق است به طوری که در قبض دوره جدید این مشترکان رقم بیش از ۷ هزار تومان درج شده است.

در این میان، اگر مسئولان وزارت نیرو نیز قبض برق منزلشان را کنار یکدیگر بگذارند، قطعا به این نتیجه می رسند که اتفاقی در قبوض برق مردم پیش از اجرای هدفمندی یارانه ها افتاده است. اگرچه برخی‌ها درج رقمهای نجومی در قبوض برق را تلنگری به مردم برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تعبیر می‌کنند.

هم اکنون مطابق با قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور، قیمت تمام شده هر کیلووات ۸۳۲ ریال است که به طور متوسط به ازای هر کیلووات ساعت از یک مشترک ۱۶۰ ریال دریافت می شود.

هم اکنون الگوی مصرف برق در تابستان ۳۰۰ کیلووات ساعت است، این درحالی است که اگر مشترکی بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ کیلوات ساعت مصرف کند، متناسب با افزایش مصرف قیمت به طور متوسط محاسبه می‌شود و وقتی از ۸۰۰ کیلووات ساعت به بالا مصرف شود، قیمت وارد فاز محاسبه ۷۷۳ ریال می‌ شود.