به گزارش مهر، علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن در آخرین جلسه شورای مشورتی رفع موانع تولید اعلام کرد که پرداخت مابه التفاوت یارانه ها قبل از افزایش قیمت حاملهای انرژی صورت خواهد گرفت. این قول وزیر صنایع و معادن به دنبال ابراز نگرانی بخش خصوصی مبنی بر اینکه صنایع در حال حاضر به لحاظ شرایط نقدینگی وضعیت خوبی ندارند و افزایش بهای انرژی مصرفی واحدهای تولیدی موجب فشار مضاعف خواهد شد، به بخش خصوصی ارایه شد.

احمد پورفلاح عضو کارگروه بازتوزیع یارانه ها در وزارت صنایع در گفتگو با مهر با تایید این خبر گفت: مطابق وعده وزیر صنایع و معادن، مابه التفاوت یارانه ها به عنوان پیش پرداخت در اختیار واحدها قرار خواهد گرفت تا نگرانی از افزایش بار مالی بنگاههای تولیدی و ترس از دیرپرداخت مابه التفاوتها توسط دولت منتفی شود.

وی افزود: همچنین از وزیر صنایع درخواست شد که دولت در بدو پیاده سازی این پروژه حیاتی و حساس، همزمان در چند جبهه درگیر نشود و شمول این قانون را برای صنعت مثلا سه سال دیگر موکول کند، ضمن اینکه درخواست شد که حداقل حاملهای انرژی برای بخش صنعت به تدریج وارد اجرای این برنامه شوند؛ به این معنا که در سال اول بنزین، در سال بعد برق و بعد نفت گاز را مشمول حذف یارانه ها کند.

پورفلاح با اشاره به وعده وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه بخش کشاورزی تا یکسال معاف از قرار گرفتن در طرح هدفمند کردن یارانه ها خواهد شد، گفت: درخواستهای بخش خصوصی نیز با موافقت وزیر صنایع و معادن مواجه شده است.

وی اظهار داشت: وزیر صنایع و معادن اعلام کرده که ۹ گزینه برای هدفمند کردن یارانه های بخش صنعت به دولت داده شده که اخیرا نیز یک گزینه به آن اضافه شده است. برهمین اساس، دیدگاههای اینچنینی نیز در آن گنجانده شده است که امیدواریم خروجی منتخب، مورد رضایت بخش صنعت باشد.