به گزارش افکارنیوز، در سال گذشته و بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با تغییر نرخ ارز مرجع از ۱۲۲۶ به ۲۵۰۰ تومان تعرفه کلیه کالاها نصف شد و حقوق گمرکی نیز از ۴ درصد به ۲ درصد کاهش یافت، اما بر اساس مصوبه جدید هیئت وزیران حقوق گمرکی از ۲ درصد به ۴ درصد افزایش یافته است.

در متن مصوبه هیئت دولت در خصوص افزایش حقوق گمرکی آمده است:به موجب مصوبه هیئت وزیران و بر اساس بند(د) ماده ۱ قانون امور گمرکی مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی برخی کالاها که کمتر از ۴ درصد بود، به ۴ درصد تغییر یافت. این مصوبه از تاریخ ۹۲.۱۰. ۰۵ ابلاغ و لازم الاجرا شده است.


در شرایطی حقوق گمرکی از ۲ درصد به ۴ درصد افزایش یافته است که نرخ ارز مرجع همان نرخ اتاق مبادله یعنی در حدود ۲۵۰۰ تومان محاسبه می شود و به نظر می رسد این مصوبه واکنش‌هایی را در پی داشته است. بنابراین گزارش، محمد رضا نادری معاون امور گمرکی نیز در مصوبه افزایش حقوق گمرکی را به گمرکات کشور ابلاغ کرده است. در متن این بخشنامه آمده است.

پیرو بخشنامه ۲۳۹۷۶/۲۰۷۷۰ / ۱۱۳/۹۴۴ / ۷۳/۴۱ مورخ ۱۶/۲ / ۹۲ به پیوست تصویر مصوبه شماره ۱۵۶۷۰۹ / ت ۴۹۹۳۹ مورخ ۴/۱۰ / ۹۲ هیات محترم وزیران ارسال و اعلام می‌دارد از تاریخ ۵/۱۰ / ۹۲ رقم دو درصد مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۱۲۰ / ت ۴۹۰۴۲ مورخ ۱/۲ / ۹۲ طبق بند د ماده(۱) قانون امور گمرکی چهار درصد اعلام می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید ضمن ابلاغ مراتب، نسبت بمورد اقدام لازم معمول نمایند. شایان ذکر است با توجه به متن مصوبه، موضوع مشمول ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نمی گردد.