به گزارش افکارنیوز، طبق اعلام مرکز آمار شاخص کل کالا و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در آبان ماه سال جاری با ۲.۱ درصد افزایش به ۸۳۳ رسید.

این درحالی است که شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۵.۲ درصد افزایش یافته است.

همچنین درصد تغییرات شاخص کل در ۱۲ ماهه منتهی به آبان ماه ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل یعنی نرخ تورم با کاهش ۰.۴ درصدی به ۴۲.۱ درصد رسیده است.

تورم ۴۷.۲ درصدی " خوراکی‌ها، ‌آشامیدنی‌ها و دخانیات "

در عین حال شاخص گروه " خوراکی‌ها، ‌ آشامیدنی‌ها و دخانیات " در این ماه با رشد ۲.۷ درصدی نسبت به ماه قبل و افزایش ۴۱.۹ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۱۱۶۳.۷ افزایش یافته است که نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آبان نسبت به دوره مشابه سال قبل در این گروه ۴۷.۲ درصد است.

همچنین شاخص گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات در آبان ماه به ۵۸۰ افزایش یافت که نسبت به ماه قبل رشد ۱.۱ درصدی و نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۲۶.۱ درصدی را نشان می‌دهد.

این درحالی است که نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به ماه دوم پاییز نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۳۵.۲ درصد است.