به گزارش افکارنیوز، بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، یکی از برنامه‌‌ریزی‌ها و اهدافی که دولت دنبال می‌کند، تحقق شاخص‌های اقتصادی و کلان طبق قانون برنامه پنجم است که یکی از نمود‌های عینی آن در لایحه بودجه ۹۳ کل کشور خواهد بود.

موضوعی که مسئولان دولتی بر آن تاکید کرده و عنوان می‌کنند، با برنامه‌ریزی صورت گرفته در پایان سال جاری و ادامه آن سال آینده این شاخص‌ها رشد خواهد کرد و نیز به دنبال کاهش نرخ تورم، بیکاری هستند.

برای این منظور دولت سناریوهای مختلف دارد که در شرایط تحریم و یا بهبود وضعیت آن، شاخص‌ها به اهداف مورد نظر نزدیک شود.

براین اساس طبق جدول ذیل متوسط اهداف برنامه پنجم، عملکرد سال‌های ۹۰ تا ۹۲ به همراه پیش بینی و برنامه ریزی دولت مشخص است.

شاخص متوسط اهداف برنامه پنجم ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲(پیش‌بینی) ۱۳۹۳(پیش‌بینی)
رشد اقتصادی ۸ ۳ ۵.۸ - ۰.۸ - ۳
رشد سرمایه‌گذاری ۱۱.۲ ۱ ۲۱.۹ - ۱.۷ - ۱.۹-۱.۷
نرخ تورم ۱۲.۸ ۲۱.۵ ۳۰.۵ ۳۶ ۲۵
رشد هزینه مصرف خصوصی ۸.۷ ۷.۷ ۱.۹ - ۱ - ۱.۸-۱.۶
رشد نقدینگی ۲۱.۴ ۱۹.۴ ۳۰.۸ ۱۹ ۲۰-۱۸
نرخ بیکاری ۱۰.۴ ۱۲.۳ ۱۲.۲ ۱۲.۶ ۱۲.۶-۱۲.۴
رشد واردات ۱۱.۱ ۳.۱ ۱۳.۸ - ۲۶ - ۱۱-۹
رشد صادرات غیرنفتی ۱۹.۴ ۱۷.۹ ۱۲.۳ ۳.۵ ۱۲-۱۰