به گزارش افکارنیوز، ‌ وزارت دارایی انگلیس طرح واریز کردن مبلغ چک بانکی به حساب مشتری از طریق تلفن همراه هوشمند را ارائه کرده است.

با استفاده از این فناوری، مشتری می تواند بدون اینکه شخصا به بانک برود عکس چکی را که دریافت کرده بگیرد و برای بانک بفرستد.

با این روش، چک بجای الان که گاهی تا شش روز فعلی در دو روز نقد می شود و آن طور که بانکدارها می گویند، ایمن تر هم هست.