ایران خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
وانت باردو جدید. یورو ۴ ۱۲,۹۵۰, ۰۰۰ ۱۲,۳۴۲, ۰۰۰
وانت باردو جدید یورو ۴. دوگانه سوز ۱۴,۵۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۲۹۲, ۰۰۰
پژو روآ سال سفارشی ۱۷,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی ۱۹,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
سمند SE ۲۴,۶۰۰, ۰۰۰ ۲۰,۶۲۰, ۰۰۰
سمند LX دوگانه سوز ۲۸,۸۰۰, ۰۰۰ ۲۶,۸۵۰, ۰۰۰
سمند LX ۲۶,۲۰۰, ۰۰۰ ۲۳,۰۰۰, ۰۰۰
سمند LX یورو ۴ ۲۷,۷۰۰, ۰۰۰ ۲۶,۶۶۷, ۰۰۰
سمند EF۷ یورو ۴ ۲۸,۲۰۰, ۰۰۰ ۲۷,۹۴۷, ۰۰۰
سمند EF۷ دوگانه سوز ۲۸,۳۰۰, ۰۰۰ ۲۷,۶۹۰, ۰۰۰
سمند EF۷ دوگانه سوز یورو ۴ ۲۹,۷۰۰, ۰۰۰ ۲۹,۳۵۷, ۰۰۰
سمند سورن ELX ۳۳,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۰,۵۰۰, ۰۰۰
سمند سورن ELX با موتور EF۷ ۳۷,۵۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۰۰۰, ۰۰۰
سمند سریر - - - - - -
پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴ ۲۷,۲۰۰, ۰۰۰ ۲۵,۷۷۵, ۰۰۰
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز ۲۹,۱۰۰, ۰۰۰ ۲۶,۶۶۰, ۰۰۰
پژو SLX ۴۰۵ موتور TU۵ ۲۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۲۶,۱۱۵, ۰۰۰
پژو پارس. یورو ۴. دوگانه سوز ۳۷,۷۰۰, ۰۰۰ ۳۱,۲۸۵, ۰۰۰
پژو پارس سال یورو ۴ ۳۴,۴۰۰, ۰۰۰ ۲۹,۹۷۵, ۰۰۰
پژو پارس سال ۳۳,۶۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو پارس LX یورو ۴ ۳۸,۸۰۰, ۰۰۰ ۳۳,۶۰۵, ۰۰۰
پژو پارس ELX آپشن جدید ۴۴,۲۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU۵ ۴۵,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو ۲۰۶. تیپ ۲ ۳۵,۲۰۰, ۰۰۰ ۲۹,۰۰۰, ۰۰۰
پژو ۲۰۶. تیپ ۵ ۳۶,۳۰۰, ۰۰۰ ۳۴,۴۹۲, ۰۰۰
پژو ۲۰۶. تیپ ۶ ۴۸,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۲۰ ۳۶,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۹ ۴۹,۵۰۰, ۰۰۰ ۳۹,۵۰۰, ۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۸. دو ایربگ ۳۶,۲۰۰, ۰۰۰ ۳۴,۹۹۷, ۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۸. تک ایربگ ۳۵,۴۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۲ ۳۸,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۵۳,۰۰۰, ۰۰۰ ۴۵,۵۰۰, ۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ای ۴۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۸,۵۰۰, ۰۰۰
رانا EL. TU۵ ۳۰,۱۰۰, ۰۰۰ ۲۹,۵۰۰, ۰۰۰
رانا LX. TU۵ ۳۰,۹۰۰, ۰۰۰ ۳۰,۲۳۲, ۰۰۰
تندر E۱ ۳۲,۵۰۰, ۰۰۰ ۳۱,۵۵۰, ۰۰۰
رنو تندر E۲ ۳۶,۴۰۰, ۰۰۰ - - -
رنو تندر E۲ دوگانه سوز ۳۹,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
رنو تندر اتوماتیک E۲ ۴۴,۵۰۰, ۰۰۰ ۴۵,۶۵۱, ۰۰۰
وانت دیزل تونلند - - - ۹۱,۸۰۰, ۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ ۱۰۴,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ ۱۱۶,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ ۱۲۳,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۳۱,۳۴۴, ۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ ۱۱۴,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۲۵,۲۸۸, ۰۰۰
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی. نیمه فول ۱۱۰,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۳۱,۳۸۱, ۴۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات فول ۱۴۱,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول ۱۱۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۳۹,۱۵۶, ۶۵۰
سایپا
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
پراید ۱۳۲ LE ۱۸,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۳۶۶, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ SE ۱۸,۸۰۰, ۰۰۰ - - -
پراید ۱۳۲ EX ۱۸,۴۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۸۵۷, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ SX ۱۷,۶۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۰۵۷, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز ۱۹,۸۰۰, ۰۰۰ - - -
پراید ۱۳۲ SL ۱۶,۷۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۵۶۶, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز ۱۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۶,۰۶۶, ۰۰۰
پراید ۱۴۱ EX ۱۷,۴۰۰, ۰۰۰ - - -
پراید ۱۴۱ LE - - - - - -
پراید ۱۴۱ SX ۱۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۱۸۸, ۰۰۰
پراید ۱۴۱ SE ۱۷,۵۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۴۳۸, ۰۰۰
پراید ۱۱۱ SE ۱۹,۱۰۰, ۰۰۰ ۱۶,۴۹۳, ۰۰۰
پراید ۱۱۱ EX ۱۸,۸۰۰, ۰۰۰ ۱۶,۰۴۳, ۰۰۰
پراید ۱۱۱ LE ۱۸,۶۰۰, ۰۰۰ - - -
پراید ۱۱۱ SX ۱۸,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۲۴۳, ۰۰۰
پراید ۱۱۱ SL ۱۷,۴۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۷۵۱, ۰۰۰
پراید SL ۱۳۱ ۱۶,۵۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۴۴۹, ۰۰۰
پراید SL ۱۳۱ گازسوز ۱۸,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۹۴۹, ۰۰۰
پراید SX ۱۳۱ ۱۷,۴۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۹۴۲, ۰۰۰
پراید SE ۱۳۱ ۱۷,۶۰۰, ۰۰۰ ۱۶,۱۹۲, ۰۰۰
پراید SE ۱۳۱ گازسوز ۱۹,۷۰۰, ۰۰۰ ۱۷,۶۹۲, ۰۰۰
پراید LE ۱۳۱ ۱۶,۹۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۲۴۹, ۰۰۰
پراید LE ۱۳۱ گازسوز ۱۸,۹۰۰, ۰۰۰ ۱۶,۸۴۰, ۰۰۰
پراید EX ۱۳۱ ۱۷,۵۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۷۴۲, ۰۰۰
پراید TL ۱۳۱ ۱۶,۸۰۰, ۰۰۰ - - -
پراید EX ۱۳۱ گازسوز ۱۸,۸۰۰, ۰۰۰ ۱۷,۲۶۷, ۰۰۰
تیبا دوگانه سوز ۲۳,۸۰۰, ۰۰۰ - - -
تیبا EX ۲۰,۸۰۰, ۰۰۰ - - -
تیبا LX یورو ۴ ۲۱,۳۰۰, ۰۰۰ - - -
تیبا SX یورو ۴ ۲۲,۵۰۰, ۰۰۰ ۲۰,۰۶۰, ۰۰۰
وانت نیسان. ABS. تاخوگراف ۲۴,۴۰۰, ۰۰۰ ۲۲,۸۸۰, ۰۰۰
وانت نیسان گازسوز. تاخوگراف ۲۶,۷۰۰, ۰۰۰ ۲۴,۷۰۰, ۰۰۰
وانت نیسان دیزل. ABS. کولر ۲۷,۸۰۰, ۰۰۰ ۲۷,۲۲۵, ۰۰۰
وانت شوکا ۲۸,۱۰۰, ۰۰۰ ۲۵,۸۷۰, ۰۰۰
وانت شوکا گازسوز ۲۹,۵۰۰, ۰۰۰ ۲۶,۴۲۰, ۰۰۰
زانتیا. مشابه صفر ۸۹ ۵۹,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
سیتروئن C۵ جدید ۲۰۱۱ ۱۱۵,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
پارس خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
مورانو ۲۰۱۲ ۲۱۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۸۲,۷۸۰, ۰۰۰
نیسان تینا HIGH ۱۳۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۳۵,۶۷۰, ۰۰۰
نیسان تینا MID ۱۲۵,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۲۵,۱۰۰, ۰۰۰
نیسان قشقایی HIGH ۱۳۶,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
ماکسیما. مولتی مدیا ۱۱۲,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۰۴,۰۸۰, ۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ ۸۶,۲۰۰, ۰۰۰ ۷۵,۲۱۰, ۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ ۸۹,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مگان ۲۰۰۰ دنده ای ۷۷,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ ۶۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۶۳,۶۱۰, ۰۰۰
رنو تندر E۲ ۳۶,۸۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۵۱۰, ۰۰۰
پارس تندر. اتاق جدید ۳۸,۹۰۰, ۰۰۰ ۳۷,۵۱۰, ۰۰۰
رنو تندر E۱ یورو ۴ ۳۲,۹۰۰, ۰۰۰ - - -
پیکاپ تک کابین ۷۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۷۲,۸۲۹, ۰۰۰
پیکاپ دو کابین ۸۳,۰۰۰, ۰۰۰ ۷۵,۸۲۰, ۰۰۰
کرمان خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
هیوندای آوانته اتوماتیک ۸۱,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
هیوندای آوانته معمولی ۷۲,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
هیوندای ورنا اتوماتیک - - - - - -
هیوندای ورنا معمولی - - - - - -
لیفان ۵۲۰ آی ۲۸,۴۰۰, ۰۰۰ - - -
لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۶ ۳۶,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ ۴۳,۲۰۰, ۰۰۰ ۴۰,۴۰۰, ۰۰۰
جک توجوی هاچ بک ۳۲,۵۰۰, ۰۰۰ ۳۳,۹۹۰, ۰۰۰
جک توجوی صندوقدار ۳۳,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۵۶۰, ۰۰۰
جک J۵ ۴۶,۵۰۰, ۰۰۰ ۴۵,۲۰۰, ۰۰۰
لیفان X۶۰ ۵۹,۲۰۰, ۰۰۰ ۵۸,۹۰۰, ۰۰۰
لوبو ۱۷,۲۰۰, ۰۰۰ - - -
گروه بهمن
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
مزدا۳. تیپ ۱ صندوق دار ۹۷,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مزدا۳. تیپ ۲ صندوق دار ۱۰۲,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مزدا۳. تیپ ۳ صندوق دار ۱۰۹,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مزدا۳. تیپ ۴ صندوق دار ۱۱۷,۰۰۰, ۰۰۰ ۹۵,۰۰۰, ۰۰۰
مزدا۳. تیپ ۱ هاچ بک - - - - - -
مزدا۳. تیپ ۳ هاچ بک ۱۱۳,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مزدا۳. تیپ ۴ هاچ بک ۱۱۹,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مزدا۳ با موتور ۱.۶ ۸۰,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
مزدا۳ قدیم تیپ ۳. مشابه صفر ۸۹ ۷۹,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مزدا ۲ فول ۷۲,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
وانت مزدا تک کابین ۲۹,۸۰۰, ۰۰۰ - - -
وانت مزدا تک کابین گازسوز ۳۱,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
وانت مزدا ۲ کابین ۳۱,۲۰۰, ۰۰۰ - - -
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز ۳۳,۱۰۰, ۰۰۰ - - -
بسترون. آسا B۵۰ ۶۷,۰۰۰, ۰۰۰ ۶۳,۳۰۰, ۰۰۰
وانت کاپرا تک کابین ۵۷,۰۰۰, ۰۰۰ ۵۶,۷۰۰, ۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین. تک دیفرانسیل ۶۴,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
وانت کاپرا دوکابین. دو دیفرانسیل ۶۶,۵۰۰, ۰۰۰ ۶۹,۷۰۰, ۰۰۰
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری - - - ۷۰,۳۰۰, ۰۰۰
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری - - - ۸۸,۵۰۰, ۰۰۰
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری - - - ۹۳,۷۰۰, ۰۰۰
مینی بوس ایسوزو مدل سحر - - - ۱۱۱,۵۰۰, ۰۰۰
کامیون ایسوزو ۱۸ تن - - - ۲۲۳,۸۰۰, ۰۰۰
مدیران خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
MVM ۱۱۰ چهار سیلندر ۲۲,۰۰۰, ۰۰۰ ۲۰,۰۰۰, ۰۰۰
MVM ۱۱۰ چهار سیلندر اتوماتیک ۲۸,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
MVM ۱۱۰ سه سیلندر ۲۰,۳۰۰, ۰۰۰ ۱۹,۰۰۰, ۰۰۰
MVM ۵۳۰ ۳۹,۸۰۰, ۰۰۰ ۴۰,۰۰۰, ۰۰۰
MVM ۳۱۵ هاچ بک ۳۷,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۸,۰۰۰, ۰۰۰
MVM ۳۱۵ صندوقدار ۳,۷۴۰, ۰۰۰ ۳۸,۰۰۰, ۰۰۰
تیگو _ X۳۳ ۶۱,۰۰۰, ۰۰۰ ۶۳,۰۰۰, ۰۰۰
راین
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
ولیکس C۳۰ دنده ای. با سانروف ۴۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۴۷,۰۰۰, ۰۰۰
ولیکس C۳۰ اتوماتیک ۵۶,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
زاگرس خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ ۴۳,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ ۳۵,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
جنتو. دنده معمولی ۲۰۰۹ ۴۸,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
جنتو. دنده اتوماتیک ۵۸,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
پروتون ویرا - - - - - -
مرتب خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
گک گونو - G۵ ۱۱۳,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰, ۰۰۰
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی ۵۶,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی ۵۳,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
ون MPX - - - - - -
هرور - - - - - -
کاکی ۵ - - - - - -
دیار خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
وینگل ۳ تک کابین - - - - - -
وینگل ۳ دو کابین ۵۷,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
وینگل ۵ تک کابین - - - به زودی
وینگل ۵ دو کابین ۶۱,۵۰۰, ۰۰۰ ۶۰,۳۰۰, ۰۰۰
هاوال M۴ - - - به زودی
هاوال H۶ - - - ۱۱۰,۰۰۰, ۰۰۰
سنوا - - - ۱۴۵,۰۰۰, ۰۰۰
E۱۵۰ صندوق دار - - - ۵۳,۹۰۰, ۰۰۰
E۱۵۰ هاچ بک - - - ۵۳,۴۰۰, ۰۰۰
قیمت خودرو های وارداتی
Hyundai
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
ولستر ۲۰۱۴ ۱۱۹,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
سوناتا. ۲۰۱۳. فول ترین آپشن ۱۲۷,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
سوناتا ۲۰۱۴.۲ ایربگ ۱۲۰,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
سوناتا. ۲۰۱۴. فول ترین آپشن ۱۳۷,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۳۷,۲۸۰, ۰۰۰
النترا ۲۰۱۴ فول ۱۰۷,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۰۴,۶۳۳, ۰۰۰
النترا ۲۰۱۴. دو ایربگ ۹۲,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
اکسنت ۲۰۱۴. فول ۸۷,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
سنتنیال ۴ نفره(ایکاس) ۳۶۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۶۵,۰۵۹, ۰۰۰
سنتنیال ۵ نفره(ایکاس) ۳۶۰,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
آزرا(گرنجور) فول با رادار ۱۹۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۹۵,۵۲۳, ۰۰۰
آزرا(گرنجور) فول ۲۰۱۴ ناموجود ۲۱۶,۷۲۳, ۰۰۰
آزرا(گرنجور) دو ایربگ ۱۷۳,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
جنسیس. اتاق جدید VIP ۲۲۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۴, ۰۰۰
جنسیس کوپه ۲۰۱۱ ۱۴۴,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
جنسیس کوپه. اتاق جدید ۱۹۷,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر. مشابه صفر ۲۰۰۹ ۷۲,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
هیوندای I۳۰ ۹۲,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
هیوندای I۲۰ اتاق جدید ۷۶,۵۰۰, ۰۰۰ ۷۹,۱۷۴, ۰۰۰
توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰ - - - - - -
توسان(IX ۳۵) فول ۱۰ ایربگ ۱۴۲,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰, ۰۰۰
توسان(IX ۳۵) فول ۲ ایربگ ۱۳۵,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
وراکروز(IX ۵۵) فول ۱۰ ایربگ ۲۱۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۲۳۵,۵۰۰, ۰۰۰
وراکروز(IX ۵۵) فول ۲ ایربگ ۱۸۹,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
سانتافه ۲۰۱۲ فول ۱۶۱,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
سانتافه اتاق جدید. فول. ۲.۴ ۱۷۷,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
سانتافه اتاق جدید. ۲ ایربگ. ۲.۴ ۱۵۷,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
ون هفت نفره H۱ ۱۱۷,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
Toyota
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
لندکروز ۸ سیلندر VXR ۴۹۵,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
لندکروز ۶ سیلندر GXR فول ۲۰۱۳ ۳۸۵,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۱۴,۵۰۰, ۰۰۰
اف جی کروز - Xtreem ۳۰۵,۰۰۰, ۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰, ۰۰۰
فورچونر. VX. اتاق جدید ۲۸۵,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
راو ۴. تیپ ۲ ۱۶۵,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۴۹,۹۰۰, ۰۰۰
راو ۴. تیپ ۳ ۱۸۰,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۶۹,۹۰۰, ۰۰۰
پرادو GX دو در آفرود / فول ۹ ایربگ ۲۲۲,۰۰۰, ۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰, ۰۰۰
پرادو GX دو در آفرود / فول ۲ ایربگ ۲۱۰,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
پرادو VX چهار در آفرود. فول ۲۷۶,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
پرادو VX چهار در آنرود. فول ۳۹۵,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰, ۰۰۰
هایلوکس دیزل ۱۴۷,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۳۶,۹۰۰, ۰۰۰
GT ۸۶. فول ۱۵۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۵۹,۹۰۰, ۰۰۰
GT ۸۶. بدون بال و کیت بدنه ۱۳۶,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
آریون ۲۰۱۱ ۱۵۳,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
آریون. اتاق جدید گراند ۱۸۰,۰۰۰, ۰۰۰ ۲۰۰,۸۰۰, ۰۰۰
آریون. اتاق جدید SE ۱۸۶,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
کمری GL ۱۱۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۱۸,۹۰۰, ۰۰۰
کمری GLX ۱۳۵,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۴۴,۹۰۰, ۰۰۰
کمری SE ۱۴۰,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
یاریس هاچ بک(اتاق جدید) ۸۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۸۵,۹۰۰, ۰۰۰
یاریس صندوقدار(اتاق جدید) ۱۰۱,۰۰۰, ۰۰۰ ۹۶,۹۰۰, ۰۰۰
کرولا XLI فول کامل با بال عقب ۱۱۳,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۰۶,۹۰۰, ۰۰۰
کرولا XLI. ساده ۹۷,۰۰۰, ۰۰۰ ۹۸,۹۰۰, ۰۰۰
کرولا GLI فول ۱۰۹,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
ون پریوی - - - - - -
ون هایس ۱۳۰,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
Kia Motors
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
موهاوی ۸ سیلندر ۱۹۷,۰۰۰, ۰۰۰ ۲۱۱,۳۱۱, ۰۰۰
کادنزا. فول ۲۰۱۳ ۱۸۳,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
کادنزا. فول ۲۰۱۴ ۲۲۰,۰۰۰, ۰۰۰ ۲۱۱,۴۶۷, ۰۰۰
سورنتو اتاق جدید. ۱۰ ایربگ ۲۱۱,۰۰۰, ۰۰۰ ۲۱۲,۴۹۹, ۰۰۰
سورنتو اتاق جدید. ۲ ایربگ ۱۹۴,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
اسپورتیج مشابه صفر. ۲۰۱۰ ۱۰۲,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
اسپورتیج جدید. فول ترین آپشن ۲.۰ ۱۳۵,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۲۱,۴۲۴, ۰۰۰
اسپورتیج جدید فول. ۱۰ ایربگ ۲.۴ ۱۴۴,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۳۷,۳۲۰, ۰۰۰
اپیروس. مشابه صفر ۲۰۰۹ ۱۱۰,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
اپتیما. مشابه صفر ۲۰۱۰ ۹۳,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
اپتیما جدید. فول ۱۰ ایربگ ۱۴۰,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۳۸,۳۵۳, ۰۰۰
اپتیما جدید. فول ۲ ایربگ ۱۱۹,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
سراتو کوپه ۱.۶ ۹۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۰۱,۲۷۴, ۰۰۰
سراتو کوپه ۲.۰ ۱۱۲,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۱۰,۷۸۲, ۰۰۰
سراتو کوپه ۲.۰ فول ۲۰۱۴ ۱۲۶,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
سراتو ۱.۶ فول ۹۰,۰۰۰, ۰۰۰ ۹۶,۴۷۴, ۰۰۰
سراتو ۱.۶ فول ۲۰۱۴ ۱۰۴,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
سراتو ۲.۰ فول ۹۸,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۰۲,۴۵۱, ۰۰۰
سراتو ۲.۰ فول ۲۰۱۴ ۱۱۲,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
پیکانتو ۶۲,۰۰۰, ۰۰۰ ۵۹,۰۹۳, ۰۰۰
کارنز ۱۲۴,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۱۰,۸۲۶, ۰۰۰
B. M. W
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
۵۲۰ فول ۲۵۹,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
۵۲۳ فول ۲۷۵,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
۵۲۸ فول ۳۲۵,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
۳۲۰ فول ۲۳۵,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
۳۲۰ کروک - - - وارداتی
۳۲۰ نیمه فول ۲۱۰,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
۳۳۵ کروک ۳۵۰,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
۳۲۸ فول ۲۵۵,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
۶۵۰ کروک ۱,۰۷۰, ۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
۶۵۰ کوپه ۸۹۰,۰۰۰, ۰۰۰
۶۵۰ گرند ۱,۱۲۰, ۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
۷۵۰ LI فول ۲۰۱۴ - - - وارداتی
Z۴ ۲۰I ۲۹۵,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
Z۴ ۲۳I ۳۲۰,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
Z۴ ۲۸I ۳۸۵,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
Z۴ ۳۰I ۴۰۰,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
Z۴ ۳۵I ۴۳۵,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
X۱ موتور ۱.۸ ۱۹۵,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
X۱ موتور ۲.۰ ۲۴۸,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
X۱ موتور ۲.۸ ۲۸۵,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
X۳ موتور ۳.۵ ۴۳۵,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
X۳ موتور ۲.۸ ۲۸۰,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
X۳ موتور ۲.۰ ۲۴۰,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
X۵ موتور ۳.۵ ۸۵۵,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
X۵ موتور ۳.۵ - اتاق جدید ۲۰۱۴ ۱,۱۲۰, ۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
X۶ موتور ۵.۰ ۷۶۰,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
X۶ موتور ۳.۵ ۷۱۰,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
Mercedes - Benz
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
C۱۸۰ فول ۱۸۵,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
C۲۰۰ فول ۲۴۸,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
C۳۰۰ فول ۳۲۰,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
C۳۵۰ فول ۳۴۲,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
B۱۸۰ فول ۱۶۰,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
E۲۰۰ فول ۳۱۵,۰۰۰, ۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰, ۰۰۰
E۲۰۰. اتاق جدید. ۲۰۱۴ ۳۴۵,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
E۳۰۰ فول ۴۱۵,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰, ۰۰۰
E۳۵۰ فول ۵۰۰,۰۰۰, ۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰, ۰۰۰
E۳۵۰ کروک ۵۷۰,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
E۳۵۰ کوپه ۵۱۵,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
S۳۵۰ فول ۵۷۵,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
S۵۰۰ فول با میز بار ۸۵۰,۰۰۰, ۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰, ۰۰۰
S۵۵۰ فول با میز بار ۱,۰۶۰, ۰۰۰,۰۰۰ - - -
S۵۰۰ جدید. ۵ نفره ۱,۴۶۰, ۰۰۰,۰۰۰ - - -
S۵۰۰ جدید. ۴ نفره ۱,۵۷۰, ۰۰۰,۰۰۰ - - -
SLK ۳۵۰ فول ۴۴۵,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
SL ۵۰۰ فول ۹۴۰,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
SL ۳۵۰ فول ۵۳۰,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
CL ۵۰۰ فول ۷۳۵,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
CL ۶۰۰ فول ۱,۰۶۰, ۰۰۰,۰۰۰ - - -
CLS ۳۵۰ فول ۵۷۰,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
CLS ۵۰۰ فول ۷۵۰,۰۰۰, ۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰, ۰۰۰
CLS ۵۵۰ فول ۸۴۰,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
GLK ۳۵۰ فول ۵۲۵,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
ML ۳۵۰ فول ۸۹۰,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
Porsche
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
کایمن S ۳۶۵,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
باکستر S ۴۰۵,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
۹۱۱ جدید ۱,۱۷۰, ۰۰۰,۰۰۰ - - -
کایان ۶ سیلندر ۶۵۵,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
کایان ۸ سیلندر توربو ۱,۱۳۰, ۰۰۰,۰۰۰ - - -
کایان ۸ سیلندر ۸۹۰,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
پانامرا ۸ سیلندر توربو ۱,۱۵۰, ۰۰۰,۰۰۰ - - -
پانامرا ۸ سیلندر ۸۸۰,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
پانامرا ۶ سیلندر ۷۳۰,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
Lexus
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
RX ۳۵۰ فول کامل ۳۶۵,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
RX ۳۵۰ اتاق جدید. پاناروما ۴۲۰,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۷۲,۰۰۰, ۰۰۰
LX ۵۷۰ آفرود ۷۳۵,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
ES ۲۵۰ فول ۲۲۸,۰۰۰, ۰۰۰ ۲۱۶,۹۰۰, ۰۰۰
ES ۳۵۰ فول اتاق جدید ۳۳۵,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
GS ۴۶۰ فول - - - - - -
SC ۴۳۰ کوپه - - - - - -
CT۲۰۰ H هیبریدی ۲۳۰,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۹۵,۹۰۰, ۰۰۰
LS ۴۶۰ - لانگ ۵۳۰,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
LS ۴۶۰ - اتومن ۵۰۰,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
IS ۳۰۰ فول کامل ۲۷۰,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
IS ۳۰۰ کروک با رادار ۳۲۰,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
MG Motor
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
ام جی ۶. فول GT ۹۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰, ۰۰۰
ام جی ۶. فول مگنت ۹۷,۰۰۰, ۰۰۰ ۹۹,۰۰۰, ۰۰۰
ام جی ۶ ۹۵,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
ام جی ۳۵۰ ۷۵,۰۰۰, ۰۰۰ ۸۳,۰۰۰, ۰۰۰
ام جی ۵۵۰ ۹۳,۰۰۰, ۰۰۰ ۹۴,۰۰۰, ۰۰۰
SsangYong
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
اکتیون جدید ۱۳۶,۵۰۰, ۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰, ۰۰۰
اکتیون ۱۱۸,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۲۷,۰۰۰, ۰۰۰
ون رودیوس ۱۲۷,۰۰۰, ۰۰۰ رامک خودرو
کایرون ۱۵۳,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰, ۰۰۰
رکستون ۱۶۲,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
رکستون جدید ۱۸۴,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۸۷,۰۰۰, ۰۰۰
Renault
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
لتیتود فول آپشن ۱۷۲,۰۰۰, ۰۰۰ نگین خودرو
سفران LE - - - ۱۳۷,۰۰۰, ۰۰۰
سفران SE - - - ۱۲۵,۰۰۰, ۰۰۰
کولیوس ۲۰۱۲ ۱۳۹,۰۰۰, ۰۰۰ نگین خودرو
کولیوس ۲۰۱۴ ۱۵۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰, ۰۰۰
فلوئنس اتاق جدید ۱۲۳,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۰۷,۰۰۰, ۰۰۰
فلوئنس E۲ ۱۱۷,۰۰۰, ۰۰۰ نگین خودرو
فلوئنس E۴ ۱۲۵,۰۰۰, ۰۰۰ نگین خودرو
مگان هاچ بک E۴ - - - ۱۲۰,۰۰۰, ۰۰۰
مگان هاچ بک E۲ - - - ۱۰۱,۰۰۰, ۰۰۰
مگان کروک ۲۰۱۳ ۱۹۵,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
اسکالا E۲ ۱۰۸,۰۰۰, ۰۰۰ ۹۹,۹۰۰, ۰۰۰
اسکالا E۴ ۱۱۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۰۹,۹۰۰, ۰۰۰
داستر ۲۰۱۴ ناموجود ۸۴,۹۰۰, ۰۰۰
GEELY
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
امگراند ۷ صندوقدار ۶۰,۵۰۰, ۰۰۰ ۶۱,۱۰۰, ۰۰۰
امگراند RV - ۷ هاچ بک ۶۱,۳۰۰, ۰۰۰ ۶۱,۱۰۰, ۰۰۰
امگراند X۷ ناموجود ۹۵,۰۵۶, ۰۰۰
Alfa Romeo
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
جولیتا. فول ۱۵۱,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۵۴,۰۰۰, ۰۰۰
جولیتا. نیمه فول ۱۳۷,۰۰۰, ۰۰۰ آلفا موتور
میتو. فول ۱۲۳,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۲۹,۹۰۰, ۰۰۰
میتو. نیمه فول ۱۱۴,۰۰۰, ۰۰۰ آلفا موتور
Maserati
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
کواتروپورته ۹۸۰,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
کواتروپورته S ۱,۴۰۰, ۰۰۰,۰۰۰ - - -
گرن کابریو ۱,۰۰۰, ۰۰۰,۰۰۰ - - -
گرن کابریو S ۱,۲۶۰, ۰۰۰,۰۰۰ - - -
گرن توریسمو ۹۷۰,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
گرن توریسمو S ۱,۰۸۰, ۰۰۰,۰۰۰ - - -
Other Cars
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
فولکس بیتل کروک ۲۵۰,۰۰۰, ۰۰۰ ۲۵۹,۵۰۰, ۰۰۰
فولکس بیتل هاچ بک ۱۹۳,۰۰۰, ۰۰۰ ۲۴۷,۵۰۰, ۰۰۰
مینی کوپر S ۳۶۰,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مینی ماینر ۴۲۵,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
لادا کالینا اسپرت - - - - - -
لادا گرانتا - - - - - -
ون اویکو ۶۵,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
Volvo
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
C۷۰ کروک ۲۵۸,۰۰۰, ۰۰۰ افرا موتور
C۳۰ ۲۲۰,۰۰۰, ۰۰۰ افرا موتور
V۴۰ ۲۱۵,۰۰۰, ۰۰۰ افرا موتور
XC۶۰ فول ۲۲۵,۰۰۰, ۰۰۰ ۲۲۲,۶۰۰, ۰۰۰
Honda
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
سیویک LX ۱۱۹,۰۰۰, ۰۰۰ فامیلی موتور
سیویک EX ۱۲۸,۰۰۰, ۰۰۰ فامیلی موتور
سیویک هاچ بک - - - فامیلی موتور
آکورد LX - A ۱۲۸,۰۰۰, ۰۰۰ فامیلی موتور
آکورد LX - B ۱۳۲,۰۰۰, ۰۰۰ فامیلی موتور
آکورد EX - A ۱۵۱,۰۰۰, ۰۰۰ فامیلی موتور
آکورد EX - B ۱۶۴,۰۰۰, ۰۰۰ فامیلی موتور
کراس تور - - - فامیلی موتور
Mitsubishi
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
ASX ۲۰۱۴ ۱۴۴,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۳۹,۸۰۰, ۰۰۰
لنسر ۲۰۱۴ - - - به زودی
آتلند - - - به زودی