به گزارش افکارنیوز، اداره کل امور موادغذایی سوئد خواستار یک طرح ملی و عملی به منظور راهنمایی مردم در انتخاب مواد غذایی سالم تر است.

اداره کل امور مواد غذایی در سال ٢ ٥ یک طرح ٧٩ نکته ای در جهت انجام اقداماتی برای تغذیه سالم تر به دولت ارائه داد.

از جمله موارد پیشنهادی، بحثدر مورد افزایش و کاهش مالیات بر موادغذایی به نسبت مفید بودن و غیرمفید بودن آنها بود.

این پیشنهاد تبدیل به الگویی برای مصرف مواد غذایی در بسیاری دیگر از کشورهای اتحادیه اروپا شده اما دولت سوئد جزء سه کشور عضو اروپاست که هنوز طرحی در زمینه سلامت تغذیه مردم خود ندارد.

گفتنی است که هر فرد ساکن سوئد در سال بطور متوسط حدود ٤ کیلو شکر مصرف می کند. مصرف شکر نزد برخی از مردم سوئد آنچنان بالاست که اداره کل امور مواد غذایی از آن به عنوان مشکلی که تندرستی را به خطر می اندازد، نام می برد.