به گزارش افکارنیوز، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید عرب سرخی با پیش‌شماره‌های ۳۳۷۴ الی ۳۳۷۷ و ۳۳۳۷ الی ۳۳۳۹ در محدوده خیابان‌های سرگرد محمدی، غیوری، مصطفی امیری و شهید روزبهانی، در مرکز مخابرات شهید قندی با پیش‌شماره‌های ۵۵۶۰ الی ۵۵۶۳،۵۵۸۰، ۵۵۸۱،۵۵۸۹، ۵۵۶۹،۵۵۵۷ و ۵۵۵۸ در محدوده پاساژ گلستان و پاساژ محمد به مدت سه روز با اختلال همراه خواهد بود.

همچنین ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید عاطف با پیش‌شماره‌های ۷۷۸۶ الی ۷۷۸۸،۷۷۷۰ الی ۷۷۷۴ و ۷۷۲۹ در محدوده خیابان‌های خازنی، اردیبهشت، دانشوری و اتوبان شهید باقری و در مرکز مخابرات شهید مشهدی مهدی با پیش‌شماره‌های ۳۳۴۵الی ۳۳۴۹،۳۳۸۶، ۳۳۸۷ و۳۳۵۷ در محدوده خیابان‌های خاوران، شرکت واحد شرق، شهید شیرودی غرب و سه راه افسریه به مدت سه روز با اختلال همراه خواهد بود.

علاوه بر این، ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید جعفری با پیش‌شماره‌های ۲۲۱۷،۲۲۱۸، ۲۶۸۰،۲۲۴۰ و ۲۲۴۳ در محدوده ولنجک خیابان های ساسان و فرخ به مدت سه روز دچار اختلال خواهد بود.

ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش‌شماره‌های ۲۲۵۰ الی ۲۲۵۳،۲۲۳۰ الی ۲۲۳۳،۲۶۳۰ الی ۲۶۳۲ و ۲۶۱۴ در محدوده خیابان شهید هدایتی(کوچه دهقان، نوآموز، مظفری، لاله و مهشاد)، در مرکز مخابرات شهید محلاتی با پیش‌شماره‌های ۲۲۴۸ و ۲۲۱۹ در محدوده خیابان‌های ازگل، ۱۲ متری قائم و مجتمع اورانوس، در مرکز مخابرات شهید رمضانی با پیش‌شماره‌های ۵۵۴۶،۵۵۶۸ و ۵۵۶۴ در محدوده خیابان‌های شاه علیزاده، شهید تندگویان، شهید دارابی و شهید اسم زمانی احسان به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

همچنین ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیششمارههای ۲۲۹۳ الی ۲۲۹۸ درمحدوده اتوبان بابایی خیابانهای لنگری و صنایع، در مرکز مخابرات دکتر حسابی با پیششمارههای ۶۵۱۰ الی ۶۵۱۹، ۶۵۵۹ و ۳۹۶۱ در محدوده خیابانهای شریفی، مصیب زاده، صیاد شیرازی، بلوار راغب و بلوار نیایش و در مرکز مخابرات ولیعصر بومهن با پیششمارههای ۷۶۲۲ و ۷۶۲۳ در محدوده خیابان عباس زاهدی و سه راه احسان به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.