به گزارش افکارنیوز، لپ‌‌تاپ‌‌های موجود در بازار ایران اغلب از برندهای ASUS، SONY، ACER، IBM LENOVO و HP است.

در اولین روز هفته شاهد افزایش قمیت‌ها در بازار لپ‌تاپ نسبت به هفته‌های گذشته هستیم.

فهرست اغلب لپ‌‌تاپ‌‌های موجود در بازار با ذکر مشخصات و جدیدترین قیمت‌ها‌به شرح زیر است:

تاکید می‌شود که این قیمت‌ها مربوط به محصولات دارای گارانتی است و تفاوت قمیت در برخی مدل‌های مشابه به دلیل تفاوت در نوع گارانتی و شرکت عرضه کننده است.

برند: ASUS

مدل قیمت
ASUS - TAICHI - ۳۱ - i۷-۴ - ۱۲۸ - Win۸ ۶,۲۵۰, ۰۰۰
Asus - Nseries - N۵۵۰JV - i۷-۸ - ۱T - ۴G ۳,۹۵۰, ۰۰۰
Asus - Nseries - N۵۶VV - i۷-۸ - ۱T - ۴G ۳,۷۲۰, ۰۰۰
Asus - G۵۳SX - Gseries - i۵-۸ - ۷۵۰-۲G - Win۷ ۳,۲۵۰, ۰۰۰
Asus - VivoBook - S۵۵۱ - i۵-۶ - ۱T - ۲G - Win۸ - Touch ۲,۹۲۰, ۰۰۰
Asus - Nseries - N۷۵SL - i۵-۶ - ۷۵۰-۲G ۲,۸۰۰, ۰۰۰
Asus - Nseries - N۴۳SM - i۷-۴ - ۷۵۰-۲G ۲,۷۵۰, ۰۰۰
Asus - Fseries - F۵۵۰ - i۷-۶ - ۱T - ۲G ۲,۷۹۰, ۰۰۰
Asus - Kseries - K۴۶CB - i۵-۶ - ۱T - ۲G ۲,۳۳۰, ۰۰۰
Asus - Xseries - X۴۵۰CC - i۵-۶ - ۱T - ۲G ۲,۰۵۰, ۰۰۰
Asus - VivoBook - S۴۰۰CA - Touch - i۵-۴ - ۵۰۰ - Win۸ ۲,۰۱۰, ۰۰۰
Asus - Xseries - X۴۵۰LC - i۵-۸ - ۱T - ۲G ۲,۱۲۰, ۰۰۰
Asus - Aseries - A۵۵۰ - i۳-۴ - ۵۰۰-۲G ۱,۷۷۰, ۰۰۰
Asus - Xseries - X۵۵۰CC - ۲۱۱۷-۴ - ۷۵۰-۲G ۱,۶۷۰, ۰۰۰
Asus - Aseries - A۴۵۰ - i۵-۴ - ۷۵۰-۲G - win۸ ۱,۹۵۰, ۰۰۰
Asus - Xseries - X۵۵۲CP - i۳-۴ - ۵۰۰-۱G ۱,۷۰۰, ۰۰۰
Asus - Xseries - X۴۵۲CP - i۳-۴ - ۵۰۰-۱G ۱,۷۱۹, ۰۰۰
Asus - Xseries - X۴۵۱CA - ۲۱۱۷-۴ - ۵۰۰ ۱,۲۸۰, ۰۰۰
Asus - Xseries - X۵۵۰CC - i۵-۶ - ۱T - ۲G ۲,۲۸۰, ۰۰۰
Asus - Xseries - X۵۵۰CC - i۵-۴ - ۷۵۰-۲G ۲,۲۰۰, ۰۰۰
Asus - Sseries - S۳۰۰ - i۳-۴ - ۵۰۰ - Touch ۱,۸۵۰, ۰۰۰
Asus - Aseries - A۴۴ - B۹۸۰-۲ - ۵۰۰ ۱,۱۳۵, ۰۰۰
Asus - Xseries - X۵۵۲CL - ۲۱۱۷U - ۴-۵۰۰ - ۱G ۱,۴۴۹, ۰۰۰
Asus - Xseries - X۴۵۱CA - ۱۰۰۷U - ۲-۵۰۰ ۱,۱۰۰, ۰۰۰
Asus - Xseries - X۴۵۱CA - ۲۱۱۷-۴ - ۷۵۰GB ۱,۲۸۰, ۰۰۰

برند: SONY VAIO

Sony - Vaio - S۱۳-۱۳۳CA - i۵-۴ - ۷۵۰-۱G - Win۸ ۳,۴۴۰, ۰۰۰
Sony - SVT - ۱۳-۱۲۷ - CGS - i۷-۴ - ۲۵۶ - Win۸ - Touch ۴,۱۰۰, ۰۰۰
Sony - Vaio - SVD۱۱-۲۱Z۹EB - i۷-۸ - ۲۵۶ - Win۸ - Touch ۴,۶۰۰, ۰۰۰
SONY - VAIO - SVF - ۱۵-۲۱۹۰ - i۷-۴ - ۵۰۰-۲G - Win۸ - مشکی ۳,۲۴۰, ۰۰۰
Sony - Vaio - SVD۱۳-۲۱۳ - CX - i۵-۴ - ۱۲۸ - Win۸ - Touch ۵,۱۰۰, ۰۰۰
Sony - SVT - ۱۴-۱۲۷ - Plus - i۷-۸ - ۵۰۰ - Win۸ - Touch ۳,۸۲۰, ۰۰۰
SONY - Vaio - SVF - ۱۴-۲۱۸SA - Plus - i۵-۸ - ۵۰۰-۱G - Win۸ - BLU ۲,۹۹۰, ۰۰۰
Sony - Vaio - SVD۱۱-۲۲۵ - CYB - i۷-۸ - ۲۵۶ - Win۸ - Touch ۵,۱۰۰, ۰۰۰
Sony - Vaio - SVE۱۵-۱۳۷ - CXW - i۵-۸ - ۱TB - Win۸ ۲,۴۳۰, ۰۰۰
SONY - VAIO - SVF - ۱۵ - A۱۷ - CLB - i۷-۸ - ۱T - ۱G - Win۸ - BLURW - Touch ۳,۷۵۰, ۰۰۰
Sony - Vaio - SVD۱۱-۲۱Q۲E - i۵-۴ - ۱۲۸ - Win۸ - Touch ۳,۷۵۰, ۰۰۰
SONY - Vaio - SVP - ۱۱-۲۲۳ - SAB - i۵-۴ - ۱۲۸ - Win۸ ۳,۹۹۰, ۰۰۰
Sony - Vaio - SVE۱۷-۱۳ - DCX - i۷-۶ - ۵۰۰-۲G - Win۸ - BLU ۳,۵۵۰, ۰۰۰
SONY - Vaio - SVF - ۱۵-۲۱۶ - SG - i۳-۴ - ۵۰۰ - Win۸ - Touch ۲,۴۷۰, ۰۰۰
Sony - SVT - ۱۴-۱۲۷ - i۵-۶ - ۱۲۸ - Win۸ - Touch ۳,۶۳۰, ۰۰۰
SONY - Vaio - SVF - ۱۴-۲۱۹۰X - i۷-۸ - ۱T - ۲G - Win۸ ۳,۸۸۰, ۰۰۰
Sony - SVT - ۱۳-۱۲۶ - Plus - i۵-۸ - ۱۲۸ - Win۸ - Touch ۳,۲۲۰, ۰۰۰
SONY - Vaio - SVF - ۱۵-۲۱ - BYG - i۳-۲ - ۳۲۰ ۱,۶۳۰, ۰۰۰
SONY - Vaio - SVF - ۱۴-۲۱۹۰X - Plus - i۷-۱۲ - ۱T - ۲G - Win۸ - Touch - BLU ۴,۴۲۰, ۰۰۰
SONY - Vaio - SVF - ۱۴-۲۱۳ - CLB - i۳-۶ - ۷۵۰ - Win۸ ۱,۹۷۰, ۰۰۰
Sony - SVT - ۱۴-۱۲۶ - i۵-۶ - ۵۰۰ - Win۸ - Touch ۳,۱۴۰, ۰۰۰
Sony - Vaio - E۱۴-۱۱۵ - CLP - i۵-۴ - ۵۰۰ - Win۷ ۲,۱۰۰, ۰۰۰
SONY - Vaio - SVF - ۱۵-۲۱۳ - SA - i۳-۴ - ۵۰۰-۱GB - Win۸ ۲,۲۲۰, ۰۰۰
SONY - Vaio - SVF - ۱۴-۲۱۳ - SG - i۳-۴ - ۵۰۰ - Win۸ ۱,۸۹۰, ۰۰۰
SONY - VAIO - SVF - ۱۵ - A۱۷ - CL - i۷-۸ - ۱T - ۱G - Win۸ - Touch ۳,۶۰۰, ۰۰۰
SONY - VAIO - SVF - ۱۵ - A۱۸ - CXB - i۷-۱۲ - ۱T - ۲G - Win۸ - Touch ۴,۱۵۰, ۰۰۰
SONY - VAIO - SVF - ۱۵ - A۱۸ - PLUS - i۷-۱۲ - ۱T - ۲G - Touch - Win۸ - BLRW ۴,۴۵۰, ۰۰۰
Sony - SVT - ۱۴-۱۲۷ - Plus - i۷-۸ - ۵۰۰ - Win۸ - Touch ۳,۸۲۰, ۰۰۰
Sony - SVT - ۱۳-۱۲۷ - Plus - i۷-۸ - ۲۵۶ - Win۸ - Touch ۴,۲۲۰, ۰۰۰
Sony - SVT - ۱۳-۱۲۶ - CGS - i۵-۴ - ۱۲۸ - Win۸ - Touch ۳,۱۰۰, ۰۰۰
Sony - SVT - ۱۴-۱۲۷ - CGS - i۷-۴ - ۵۰۰ - Win۸ - Touch ۳,۷۰۰, ۰۰۰
SONY - Vaio - SVF - ۱۵-۴۱۵ - CD - A۱۰-۸ - ۱T - ۲G - Touch - Win۸ ۲,۶۳۰, ۰۰۰
SONY - Vaio - SVP - ۱۳-۲۱۵ - CDB - i۵-۸ - ۱۲۸ - Win۸ - Touch ۴,۳۹۰, ۰۰۰
Sony - VAIO - SVE۱۴-۱۳۸CXW - i۵-۸ - ۱T - Win۸ - BLU ۲,۵۲۰, ۰۰۰
SONY - Vaio - SVF - ۱۵-۲۱۶ - SA - i۳-۴ - ۵۰۰ - Win۸ - Touch ۲,۴۷۰, ۰۰۰
SONY - Vaio - SVF - ۱۵-۲۱۵ - CL - i۵-۶ - ۷۵۰-۱G - Win۸ - Touch ۲,۹۷۰, ۰۰۰

برند: ACER

Acer - Aspire - E۱-۵۷۲ - i۷-۴ - ۱T - ۲G ۲,۰۲۰, ۰۰۰
Acer - Vseries - R۷-۵۷۱ - i۵-۶ - ۵۰۰-۲G ۳,۸۸۰, ۰۰۰
Acer - Aspire - E۱-۵۷۲ - i۷-۸ - ۱T - ۲G ۲,۱۷۰, ۰۰۰
Acer - Aspire - E۱-۵۷۲ - i۵-۴ - ۷۵۰-۱G ۱,۶۰۰, ۰۰۰
Acer - Aspire - E۱-۵۷۲ - i۵-۶ - ۷۵۰-۲G ۱,۷۶۰, ۰۰۰
Acer - Aspire - E۱-۵۷۲ - i۵-۴ - ۵۰۰-۱G ۱,۵۷۰, ۰۰۰
Acer - Vseries - V۳-۵۷۱G - i۷-۴ - ۷۵۰-۲G ۲,۲۸۰, ۰۰۰
Acer - Aspire - E۱-۵۷۲ - i۵-۶ - ۱T - ۲G ۱,۸۷۰, ۰۰۰
Acer - TravelMate - P۲۵۳ - i۳-۲ - ۳۲۰ - win۸ ۱,۲۰۰, ۰۰۰
Acer - Eseries - E۱-۵۳۱ - i۳-۲ - ۵۰۰ ۱,۱۸۰, ۰۰۰
Acer - Eseries - E۱-۵۷۰G - i۳-۴ - ۷۵۰-۱G ۱,۴۲۰, ۰۰۰
Acer - TravelMate - P۲۵۳ - B۱۰۰۰-۲ - ۳۲۰ ۹۹۰,۰۰۰
Acer - Eseries - E۱-۵۳۱ - B۱۰۰۵-۲ - ۳۲۰ ۹۵۰,۰۰۰

برند: IBM LENOVO

Lenovo - Y۵۱۰ - i۷-۸ - ۱T - ۲G ۳,۸۹۰, ۰۰۰
Lenovo - B۵۹۰ - i۳-۲ - ۵۰۰ ۱,۱۰۰, ۰۰۰
Lenovo - S۴۱۰ - i۵-۴ - ۵۰۰-۲G ۱,۸۸۰, ۰۰۰
Lenovo - ideapad - Z۵۱۰ - i۵-۶ - ۱T - ۲G ۲,۰۸۰, ۰۰۰
Lenovo - Ideapad - S۵۱۰P - i۵-۴ - ۵۰۰-۲G ۱,۸۹۰, ۰۰۰
Lenovo - Essential - G۵۱۰ - i۳-۴ - ۵۰۰-۲G ۱,۵۲۰, ۰۰۰
Lenovo - Essential - G۵۱۰ - i۵-۴ - ۵۰۰-۲G ۱,۷۲۰, ۰۰۰
Lenovo - Essential - G۵۰۰ - i۷-۶ - ۱T - ۲G ۲,۷۰۰, ۰۰۰
Lenovo - Essential - G۴۰۰ - i۳-۴ - ۵۰۰-۲G ۱,۴۵۰, ۰۰۰
Lenovo - Essential - G۵۰۵ - Doul Core۱۲۰۰-۴ - ۵۰۰ ۱,۱۱۰, ۰۰۰
Lenovo - Essential - G۵۱۰ - i۵-۴ - ۵۰۰-۱G ۱,۶۲۰, ۰۰۰
lenovo - Ideapad - B۴۷۰ - B۹۵۰-۲ - ۵۰۰ ۹۴۰,۰۰۰
Lenovo - Bseries - B۵۹۰-۲۰۲۰ - ۴-۵۰۰ - ۱G ۱,۱۷۰, ۰۰۰

برند: MSI

MSI - S۳۰-۲۱۱۷ - ۴-۵۰۰ - Win۸ ۱,۳۶۰, ۰۰۰
MSI - Gseries - GT۷۰ - i۷-۳۲ - ۱T - ۳GB - WIN۸ ۱۰,۰۴۰, ۰۰۰
MSI - GX۶۰ - A۱۰-۱۶ - ۱T - ۲GB - WIN۸ - BLU ۵,۲۰۰, ۰۰۰
MSI - Cseries - CX۶۱ - B۹۸۰-۴ - ۵۰۰ ۱,۳۶۰, ۰۰۰
MSI - Gseries - GT۶۰-۳K - Edition - i۷-۳۲ - ۱T - ۳G - Win۸ ۸,۹۴۵, ۰۰۰
MSI - Cseries - CX۶۱ - i۵-۸ - ۱T - ۲G - Win۷ ۲,۲۵۰, ۰۰۰
MSI - Cseries - CX۶۱ - i۷-۶ - ۱T - ۲G - Win۷ ۲,۶۰۰, ۰۰۰
MSI - Gseries - GE۶۰ - i۷-۸ - ۱T - ۲G - Win۸ ۳,۵۹۰, ۰۰۰
MSI - Cseries - CR۴۱-۱۰۰۵M - ۴-۵۰۰ - Win۸ ۱,۱۲۵, ۰۰۰
MSI - Useries - U۲۷۰ DX - Dual Core - C۷۰-۴ - ۵۰۰ - Win۸ ۱,۰۷۰, ۰۰۰

برند: HP

HP - ProBook - ۴۵۴۰ - i۷-۸ - ۷۵۰-۲G ۲,۳۵۰, ۰۰۰
HP - Pavilion - ۱۵ - e۰۸۲ - i۷-۸ - ۱T - ۲G ۲,۳۸۰, ۰۰۰
HP - Pavilion - ۶۵۰ - i۳-۲ - ۳۲۰ ۱,۲۰۰, ۰۰۰
HP - Pavilion - ۱۵ - E۰۷۱ - i۳-۴ - ۵۰۰-۱G ۱,۴۸۰, ۰۰۰
HP - ProBook - ۴۵۴۰ - i۵-۴ - ۷۵۰-۲G ۱,۸۵۰, ۰۰۰
HP - Pavilion - ۱۵ - e۰۸۱ - i۵-۴ - ۵۰۰-۲G ۱,۸۲۰, ۰۰۰
HP - ProBook - ۴۵۰ - i۵-۴ - ۷۵۰-۲G ۱,۸۵۰, ۰۰۰
HP - ProBook - ۴۵۵ - A۶-۴ - ۷۵۰-۲G ۱,۵۸۰, ۰۰۰
HP - ProBook - ۴۵۰ - i۳-۴ - ۵۰۰-۱G ۱,۵۲۰, ۰۰۰
HP - ProBook - ۴۵۴۰ - i۵-۴ - ۷۵۰-۲G ۱,۸۵۰, ۰۰۰

برند: DELL

Dell - ۳۵۲۱ - B۱۰۰۰-۲ - ۳۲۰ ۱,۰۵۰, ۰۰۰
Dell - ۳۵۲۱ - i۳-۴ - ۵۰۰ ۱,۲۸۰, ۰۰۰
DELL - ۵۵۳۷ - i۵-۴ - ۵۰۰-۲GB ۱,۷۵۰, ۰۰۰
Dell - ۳۵۲۱ - i۵-۴ - ۱T - ۲G ۱,۸۲۰, ۰۰۰
Dell - ۳۵۲۱ - i۳-۴ - ۵۰۰-۱G ۱,۴۵۹, ۰۰۰
Dell - Inspiron - ۵۵۲۱ - i۵-۴ - ۵۰۰-۱G ۱,۷۳۰, ۰۰۰
Dell - ۵۵۲۱ - i۵-۴ - ۷۵۰-۲G ۱,۷۸۵, ۰۰۰
Dell - ۳۵۲۱ - i۵-۴ - ۵۰۰-۱G ۱,۶۸۵, ۰۰۰
DELL - ۵۵۳۷ - i۵-۴ - ۵۰۰-۲GB - Touch ۱,۷۵۰, ۰۰۰
Dell - Inspiron - ۵۵۲۱ - i۵-۴ - ۱T - ۲G ۱,۸۳۰, ۰۰۰
DELL - ۵۵۳۷ - i۷-۸ - ۱T - ۲G - Touch ۲,۴۱۰, ۰۰۰
DELL - ۵۵۳۷ - i۷-۸ - ۱T - ۲G - Win۸ - Touch ۲,۵۵۰, ۰۰۰