به گزارش افکارنیوز، مرکز آمار در آمارگیری از طرح نیروی کار در پاییز تعداد بیکاران کشور را دو میلیون و ۴۰۱ هزار و ۲۰۵ نفر اعلام کرد که این رقم بیانگر بیکاری ۱۰.۳ درصدی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر کشور در سومین فصل سال جاری است.

این در حالی است که ۸.۵ درصد از جمعیتبیکار۱۰ ساله و بیشتر را مردان و ۲۰.۳ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

همچنین نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در نقاط شهری به ۱۱.۷ و در نقاط روستایی به ۶.۹ درصد رسید.

امانرخ فعالیت اقتصادیبین جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر با کاهش نسبت به تابستان از ۳۹.۳ به ۳۶.۷ درصد رسید.

این در حالی است که نرخ مشارکت مردان ۶۲.۱ درصد و زنان ۱۱.۳ درصد گزارش شده است.