به گزارش مهر رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه کارهای کارشناسی برای حذف صفرها از پول ملی انجام شده است، زمان اجرای این طرح را پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها و آزادسازی قیمتها عنوان کرد و گفت: پس از اجرای این طرح روند اقتصادی و ثبات اقتصادی از نظر قیمتها مشخص می شود، پس از آن بانک مرکزی می تواند بر روی حذف صفرها و اینکه چه تعداد از صفرها از پول ملی کاهش یابد تصمیم گیری کند.

وی در مورد تاثیر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بر نرخ تورم گفت: این موضوع بستگی به مدت زمان و مراحل اجرای طرح هدفمندی دارد، به عنوان نمونه نرخ تورم حاصل از اجرای آن در یک مقطع کوتاه، مدت زمان یک سال یا دو مقطع زمانی هر یک رقم متفاوتی خواهد بود. در مجموع اجرای طرح هدفمندی به بانک مرکزی مربوط نمی شود و مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

تعدیل نرخ های سود

وی در مورد تعدیل نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی گفت: در بسته سیاستی - نظارتی سال جاری بانک مرکزی نرخهای سود بر اساس نرخ تورم پایان سال گذشته تعیین و به سیستم بانکی ابلاغ شد، اما پس از ابلاغ بسته با کاهش نرخ تورم مواجه شدیم این در حالی است که بانک مرکزی نمی تواند بلافاصله برای کاهش نرخ ها تصمیم گیری کند به همین دلیل قرار است یک یا دو ماه از زمان اجرای هدفمند کردن یارانه ها بگذرد تا تاثیر آن بر قیمت ها مشخص شود در این زمان است که بانک مرکزی می تواند با توجه به نرخ های حاصل شده ناشی از آزادسازی قیمت ها، نرخ سپرده ها و تسهیلات بانکی را مجددا تعیین نماید.

محاسبه نرخ تورم

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه کاهش قدرت خرید مردم بر اثر افزایش تورم ایجاد می شود، گفت: هم اکنون روند تورمی کشور کاهنده است اما ممکن است آزادسازی، قیمتها را افزایش دهد.

وی با تاکید بر اینکه میانگین شاخص رشد قیمت ها کاهش یافته است، تاکید کرد: تمام کشورها برای مقایسه نرخ تورم میانگین شاخص سالانه را در نظر می گیرند. برخی ها عنوان می کنند که کاهش نرخ تورم به ۹.۹ درصد ملموس نیست، این در حالی است که بانک مرکزی برای محاسبه نرخ تورم قیمت ۱۰ یا ۲۰ قلم کالا که ممکن است نرخ آنها دو برابر نیز شده باشد، را در نظر نمی گیرد؛ بلکه قیمت ۳۵۹ قلم کالا که هر یک دارای ضریبی هستند را محاسبه می کند به نحوی که مجموع این ضرایب را جمع بندی و بر ۱۲ ماه سال تقسیم می کند و سپس میانگین نرخ تورم حاصل می شود.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال که شما در گذشته عنوان کرده بودید که نرخ اجاره بهای مسکن عمده ترین تاثیر را در نرخ تورم دارد، هم اکنون نرخ اجاره بها افزایش یافته است این در حالی است که بانک مرکزی کاهش نرخ تورم را مطرح می کند، این موضوع چگونه قابل توجیه است، گفت: من عنوان کرده بودم نرخ مسکن در نرخ تورم بیشترین تاثیر را دارد، فرضا نیز اگر اجاره بها را در نظر بگیریم باید عنوان کنم که اگر امروز نرخ اجاره بها افزایش یافته است آثار تورمی آن در طول یک سال نمود خواهد یافت.

بهمنی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا قبول دارید که قدرت خرید مردم در کالاهای اساسی و خوراکی کاهش یافته است، گفت: قبول داریم که قیمت های نسبی برخی کالاها افزایش یافته است، آیا شما قبول دارید که قیمت ها در دو سال قبل به شدت در حال افزایش بود؟

وی ادامه داد: تورم حاصل در نظر گرفتن قیمت چند قلم کالا نیست و مجموع قیمت کالاها را باید در نظر بگیریم. ۲۸.۵ درصد مجموع سبد تعیین نرخ تورم را مسکن تشکیل می دهد.