به گزارش افکارنیوز، ‌ بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی در این نشست که خصوصی برگزار شد،عباس عراقچیمعاون وزیر امور خارجه به مواردی از جمله واقعیات و چشم اندازهای توافقات انجام شده، چشم انداز روابط اقتصادی پیش رو، زمان بندی تغییر در شرایط تحریم ها، تحلیل محیط پیرامونی و ژئوپلیتیک منطقه ای و فرامنطقه ای پرداخت.

همچنین در حاشیه این نشست مهمترین سوالات بازار پول و سرمایه کشور دربارهمذاکرات هسته ایو چشم انداز آینده مورد بررسی قرار گرفت. به غیر از عراقچی، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز در این نشست حضور داشت.

در این جلسه حسین عبده تبریزی، عضو شورایعالی بورس، امیر هامونی، مدیر فرابورس ایران، علی سنگینیان، مدیر تأمین سرمایه امین و برخی مدیران دولتی از جمله محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهوری و عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان حضور داشتند.