مجید منصوری بیدكانی گفت: در كشورهای صنعتی بالاترین عامل آلایندگی، كارخانه ها و صنایع است، این درحالی است كه در ایران خودروها اصلی ترین دلیل آلودگی هوا محسوب شده و بهینه سازی چرخه حمل و نقل به عنوان حفاظت از منافع ملی در دستور كار باشد.

وی خواستار ارائه بودجه لازم و سرمایه گذاری در این خصوص شد و تاکید کرد: باید برای متقاضیان این طرح فرصت و انگیزه کافی برای خروج خودروهای فرسوده فراهم شود.

نماینده مردم لنجان در مجلس همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به تردد این تعداد خودروی فرسوده در کشور، ارتقا استاندارد سوخت به سطح یورو۴ نیز فایده چندانی نخواهد داشت و باید پیش از هزینه کردن مبالغ هنگفت جهت سوخت یورو۴، ناوگان حمل و نقل کشور مورد نوسازی و بازبینی جدی قرار گیرد.

منصوری بیدكانی در خاتمه گفت: خودروهای كشور باید به سمت استفاده از گاز مایع به عنوان سوخت حركت كرده تا از این طریق هم سوختی پاك و ارزان قیمت در اختیار مردم قرار گیرد و هم مشكلات تامین سوخت های فعلی برطرف شود.