به گزارش افکارنیوز، حسین عبده‌تبریزی اظهار داشت: دولت به‌طور قطع در رابطه با واحدهای مسکونی‌مهر به تعهدات خود عمل خواهد کرد و دولت تعهد دارد که تمامی این واحدها را به پایان برساند.

وی با اشاره به طرح مسکن اجتماعی به عنوان یکی از برنامه‌های بعدی دولت، افزود: به‌زودی برنامه‌های مسکنی دولت اعلام می‌شود و طرح مسکن اجتماعی هم جزو یکی از این برنامه‌ها است.

مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به واگذاری ساخت مسکن اجتماعی به انبوه‌سازان، تصریح کرد: در دولت جدید بازار رقابتی‌تری در رابطه با انبوه‌سازان خواهیم داشت.

عبده‌تبریزی با بیان این‌که انبوه‌سازان، سرمایه‌گذاران خصوصی در حوزه مسکن و ساختمان هستند، عنوان کرد: ما با تهیه و تدوین قوانین کارامد، به طور قطع از انبوه‌ساز حمایت می‌کنیم.

وی در عین حال از تعهدات بانک مرکزی در رابطه با تامین مالی مسکنمهر، البته خارج از پول پر قدرت، متذکر شد: سقفی که در رابطه با تامین مالی واحدهای مسکونیمهر پیشبینی شده، حدود ۲۰ تا ۲۵میلیون تومان برای هر واحد مسکونی است و بقیه کسری نیز از طریق فروش داراییهای وزارتخانه تامین خواهد شد.