به گزارش افکارنیوز، در حال حاضر بازار موبایل نسبت به هفته قبل تغییر چندانی نداشته و ثبات قیمت خود را حفظ کرده است. در این میان سری گوشی های لوکس آیفون چند درصد افت قیمت داشتند.

در جدول زیر جدیدترین قیمت ۲۰۰ تلفن همراه موجود در بازار آمده است:نام سرعت پردازنده حافظه رم کیفیت دوربین سیستم عامل اندازه صفحه نمایش قیمت(تومان)
Samsung E۱۲۰۰M - - - - فاقد دوربین خیر ۱.۵۲ " ۵۹,۰۰۰
Alcatel One Touch ۱۰۱۰D ۰.۲۰۶ GHz ۴ MB - - خیر ۱.۴۵ " ۵۹,۰۰۰
Nokia ۱۰۵ - - - - فاقد دوربین خیر ۱.۴۵ " ۶۷,۰۰۰
GLX K۲ Plus - - - - VGA خیر ۲.۴ " ۷۹,۰۰۰
Dimo Toos - - - - VGA خیر ۲.۲ " ۸۵,۰۰۰
Nokia ۱۰۰ - - - - فاقد دوربین خیر ۱.۸ " ۸۹,۰۰۰
Nokia ۱۲۸۰ - - - - فاقد دوربین خیر ۱.۳۶ " ۹۵,۰۰۰
Nokia ۱۰۷ Dual Sim - - - - فاقد دوربین خیر ۱.۸ " ۹۵,۰۰۰
Alcatel One Touch ۱۰۳۰D ۰.۲۶ GHz ۴ MB - - خیر ۱.۸ " ۹۵,۰۰۰
GLX C۳ - - - - VGA خیر ۱.۷۷ " ۹۵,۰۰۰
GLX K۲ - - - - VGA خیر ۲.۴ " ۹۵,۰۰۰
GLX K۱ - - - - VGA خیر ۲.۴ " ۹۹,۰۰۰
Alcatel One Touch ۱۰۶۰D ۰.۳۱۲ GHz ۴ MB VGA خیر ۱.۸ " ۹۹,۰۰۰
GLX C۳ Plus - - - - VGA خیر ۱.۸ " ۹۹,۰۰۰
Nokia ۱۰۱ - - - - فاقد دوربین خیر ۱.۸ " ۱۰۵,۰۰۰
Samsung E۱۲۸۲T - - - - فاقد دوربین خیر ۱.۸ " ۱۰۹,۰۰۰
GLX M۱ - - - - VGA خیر ۲.۴ " ۱۰۹,۰۰۰
GLX W۰۰۲ - - - - VGA خیر ۲.۴ " ۱۰۹,۰۰۰
GLX W۰۰۵ - - - - VGA خیر ۲.۴ " ۱۰۹,۰۰۰
Nokia ۱۰۸ Dual Sim - - - - VGA خیر ۱.۸ " ۱۱۰,۰۰۰
GLX S۱ - - - - VGA خیر ۲.۴ " ۱۱۵,۰۰۰
GLX S۳ - - - - VGA خیر ۲.۴ " ۱۱۹,۰۰۰
GLX T۳ - - - - ۱.۳ MP خیر ۲.۸ " ۱۱۹,۰۰۰
Nokia ۱۱۰ - - - - VGA خیر ۱.۸ " ۱۲۶,۰۰۰
Samsung E۲۲۰۲ - - - - VGA خیر ۱.۸ " ۱۲۹,۰۰۰
Nokia ۱۱۲ - - - - VGA خیر ۱.۸ " ۱۳۵,۰۰۰
Dimo Abshar II - - - - ۲ MP خیر ۲.۸ " ۱۴۰,۰۰۰
Alcatel One Touch ۲۰۰۵D ۰.۲۶ GHz ۶۴ MB ۲ MP خیر ۲.۴ " ۱۵۹,۰۰۰
Samsung B۷۷۲۲i - - - - ۵.۰ MP خیر ۳.۲ " ۱۶۵,۰۰۰
Nokia Asha ۲۰۵ - - - - VGA خیر ۲.۴ " ۱۷۷,۰۰۰
Samsung C۳۳۳۰ Champ ۲ - - - - ۲ MP خیر ۲.۴ " ۱۷۹,۰۰۰
Nokia C۲-۰۵ - - - - VGA خیر ۲ " ۱۷۹,۰۰۰
Nokia ۲۰۶ - - - - ۱.۳ MP خیر ۲.۴ " ۱۸۵,۰۰۰
Alcatel One Touch TRIBE ۳۰۴۰D ۰.۲۶ GHz ۱۲۸ MB ۲ MP خیر ۳.۵ " ۱۸۹,۰۰۰
GLX Luster ۱GHz ۲۵۶ MB ۲ MP آندروید ۳.۵ " ۱۹۵,۰۰۰
Samsung Rex ۷۰ S۳۸۰۲ - - - - ۲ MP خیر ۳ " ۱۹۹,۰۰۰
Alcatel One Touch ۲۰۱۰D ۰.۲۶ GHz ۶۴ MB ۲ MP خیر ۲.۴ " ۲۰۵,۰۰۰
LG Cookie Smart T۳۷۵ - - ۶۴ MB ۲ MP خیر ۳.۲ " ۲۱۰,۰۰۰
Nokia Asha ۳۰۵ - - - - ۲ MP خیر ۳.۰ " ۲۱۰,۰۰۰
Nokia Asha ۳۰۶ - - - - ۲ MP خیر ۳.۰ " ۲۱۰,۰۰۰
Samsung C۳۷۸۰ ۲۵۰MHz - - ۳.۲ MP خیر ۲.۴ " ۲۱۰,۰۰۰
Nokia Asha ۲۱۰ - - ۳۲ MB ۲ MP خیر ۲.۴ " ۲۱۲,۰۰۰
Samsung C۳۵۲۰ - - - - ۱.۳ MP خیر ۲.۴ " ۲۱۵,۰۰۰
Nokia Asha ۲۰۲ - - - - ۲ MP خیر ۲.۴ " ۲۲۰,۰۰۰
Nokia X۲-۰۲ - - ۳۲ MB ۲ MP خیر ۲.۲ " ۲۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Star S۵۲۸۰ ۱.۰ GHz ۵۱۲ MB ۲ MP آندروید ۳ " ۲۲۹,۰۰۰
Nokia C۲-۰۰ - - - - VGA خیر ۱.۸ " ۲۳۳,۰۰۰
Nokia C۲-۰۱ - - ۶۴ MB ۳.۲ MP خیر ۲ " ۲۳۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Pocket S۵۳۰۱ ۸۵۰MHz ۵۱۲ MB ۲ MP آندروید ۲.۸ " ۲۳۷,۰۰۰
Samsung Galaxy Star S۵۲۸۲ ۱GHz ۵۱۲MB ۲ MP آندروید ۲۳۹,۰۰۰
LG C۱۹۹ - - - - ۲ MP خیر ۲.۳ " ۲۳۹,۰۰۰
Nokia Asha ۳۰۹ - - ۶۴ MB ۲ MP خیر ۳.۰ " ۲۳۹,۰۰۰
Nokia C۲-۰۳ - - - - ۲ MP خیر ۲.۶ " ۲۴۴,۰۰۰
Alcatel OT - ۸۰۸ - - - - ۲ MP خیر ۲.۴ " ۲۴۵,۰۰۰
Samsung C۳۳۱۲ Duos - - - - ۱.۳ MP خیر ۲.۸ " ۲۴۵,۰۰۰
Nokia Asha ۳۰۸ - - ۶۴ MB ۲ MP خیر ۳.۰ " ۲۴۷,۰۰۰
Alcatel One Touch Pixi ۴۰۰۷D ۱.۰ GHz ۲۵۶ MB ۲ MP آندروید ۳.۵ " ۲۴۹,۰۰۰
Nokia Asha ۲۰۰ - - ۳۲ MB ۲ MP خیر ۲.۴ " ۲۴۹,۰۰۰
Samsung Galaxy Y S۵۳۶۰ ۸۳۰MHz - - ۲ MP آندروید ۳ " ۲۵۵,۰۰۰
Samsung Star ۳ Duos S۵۲۲۲ - - - - ۳.۲ MP خیر ۳ " ۲۵۹,۰۰۰
Nokia Asha ۳۱۰ - - ۶۴ MB ۲ MP خیر ۳.۰ " ۲۵۹,۰۰۰
Huawei U۸۶۸۵D Ascend Y۲۱۰ ۸۰۰MHz ۲۵۶ MB ۲ MP آندروید ۳.۵ " ۲۵۹,۰۰۰
Nokia ۳۰۱ Dual Sim - - ۶۴ MB ۳.۲ MP خیر ۲.۴ " ۲۵۹,۰۰۰
Huawei Ascend Y۲۱۰D ۱GHz ۲۵۶ MB ۲ MP آندروید ۳.۵ " ۲۶۹,۰۰۰
Nokia Asha ۵۰۱ - - ۶۴ MB ۳.۲ MP خیر ۳.۰ " ۲۷۱,۰۰۰
LG Optimus L۱ II E۴۱۰ ۱ GHz ۵۱۲ MB ۲ MP آندروید ۳.۰ " ۲۷۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Pocket S۵۳۰۰ ۸۳۲MHz - - ۲ MP آندروید ۲.۸ " ۲۸۰,۰۰۰
Huawei U۸۵۱۰ IDEOS X۳ ۶۰۰MHz ۲۵۶ MB ۳.۲ MP آندروید ۳.۲ " ۲۸۵,۰۰۰
Nokia Asha ۳۰۲ ۱GHz ۱۲۸ MB ۳.۲ MP خیر ۲.۴ " ۲۸۹,۰۰۰
LG Optimus L۳ E۴۰۰ ۸۰۰MHz ۳۸۴ MB ۳.۲ MP آندروید ۳.۲ " ۲۹۵,۰۰۰
Dimo Sana - - - - ۳.۲ MP آندروید ۴.۵ " ۲۹۹,۰۰۰
LG Optimus L۳ E۴۰۵ ۸۰۰MHz ۳۸۴ MB ۳.۲ MP آندروید ۳.۲ " ۲۹۹,۰۰۰
Nokia Asha ۳۱۱ ۱GHz - - ۳.۲ MP خیر ۳.۰ " ۳۰۸,۰۰۰
Samsung S۳۸۵۰ Corby II - - - - ۲ MP خیر ۳.۲ " ۳۱۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Young S۶۳۱۰ ۱GHz ۷۶۸ MB ۳.۲ MP آندروید ۳.۲۷ " ۳۲۰,۰۰۰
Samsung S۵۲۵۰ Wave۵۲۵ - - - - ۳.۲ MP بادا ۳.۲ " ۳۲۵,۰۰۰
LG Optimus L۳ II E۴۲۵ ۱GHz ۵۱۲ MB ۳.۲ MP آندروید ۳.۲ " ۳۲۵,۰۰۰
Sony Xperia Tipo Dual ۸۰۰MHz ۵۱۲ MB ۳.۲ MP آندروید ۳.۲ " ۳۲۵,۰۰۰
LG Optimus L۳ II Dual E۴۳۵ ۱GHz ۵۱۲ MB ۳.۲ MP آندروید ۳.۲ " ۳۳۷,۰۰۰
Nokia ۵۰۰ ۱GHz ۲۵۶ MB ۵.۰ MP Symbian ۳.۲ " ۳۴۹,۰۰۰
Nokia Asha ۳۰۰ ۱GHz ۱۲۸ MB ۵.۰ MP خیر ۲.۴ " ۳۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Young S۶۳۱۲ ۱GHz ۷۶۸ MB ۳.۲ MP آندروید ۳.۲۷ " ۳۵۷,۰۰۰
Samsung Galaxy Y Duos S۶۱۰۲ ۸۳۲MHz ۲۹۰ MB ۳.۲ MP آندروید ۳.۱۴ " ۳۵۹,۰۰۰
Alcatel One Touch S ' Pop ۴۰۳۰D ۱.۰ GHz ۵۱۲ MB ۳.۲ MP آندروید ۳.۵ " ۳۶۲,۰۰۰
Samsung Galaxy Fame S۶۸۱۲i ۱ GHz ۵۱۲ MB ۵.۰ MP آندروید ۳.۵ " ۳۶۹,۰۰۰
LG Optimus L۴ II E۴۴۰ ۱GHz ۵۱۲ MB ۳.۲ MP آندروید ۳.۸ " ۳۷۹,۰۰۰
Sony Xperia E ۱.۰GHz ۵۱۲ MB ۳.۲ MP آندروید ۳.۵ " ۳۸۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Fame S۶۸۱۲ ۱GHz ۵۱۲ MB ۵.۰ MP آندروید ۳.۵ " ۳۸۰,۰۰۰
LG Optimus L۴ II Dual E۴۴۵ ۱GHz ۵۱۲ MB ۳.۲ MP آندروید ۳.۸ " ۳۸۹,۰۰۰
Huawei Ascend Y۳۰۰ Dual ۱GHz ۵۱۲ MB ۵.۰ MP آندروید ۴ " ۳۹۵,۰۰۰
Huawei Ascend Y۳۰۰ ۱GHz ۵۱۲ MB ۵.۰ MP آندروید ۴ " ۳۹۵,۰۰۰
HTC Desire ۲۰۰ ۱GHz ۵۱۲ MB ۵.۰ MP آندروید ۳.۵ " ۳۹۹,۰۰۰
Sony Ericsson Live With Walkman ۱GHz ۵۱۲ MB ۵.۰ MP آندروید ۳.۲ " ۳۹۹,۰۰۰
Nokia Lumia ۵۱۰ ۸۰۰MHz ۲۵۶ MB ۵.۰ MP ویندوز فون ۴.۰ " ۴۱۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Ace S۵۸۳۰ ۸۰۰MHz ۲۷۸ MB ۵.۰ MP آندروید ۳.۵ " ۴۱۵,۰۰۰
HTC Desire ۱GHz ۵۷۶ MB ۵.۰ MP آندروید ۳.۷ " ۴۱۷,۰۰۰
Nokia Lumia ۵۲۰ ۱GHz ۵۱۲ MB ۵.۰ MP ویندوز فون ۴ " ۴۱۷,۰۰۰
Sony Xperia E Dual ۱.۰GHz ۵۱۲ MB ۳.۲ MP آندروید ۳.۵ " ۴۱۹,۰۰۰
GLX Snowy Dual Core ۱GHz ۵۱۲ MB ۵.۰ MP آندروید ۴.۱ " ۴۱۹,۰۰۰
Samsung Wave M S۷۲۵۰ ۸۳۲MHz - - ۵.۰ MP بادا ۳.۶۵ " ۴۳۰,۰۰۰
HTC Desire C ۶۰۰MHz ۵۱۲ MB ۵.۰ MP آندروید ۳.۵ " ۴۳۰,۰۰۰
LG Optimus L۵ E۶۱۲ ۸۰۰MHz ۵۱۲ MB ۵.۰ MP آندروید ۴.۰ " ۴۳۹,۰۰۰
HTC Windows Phone ۸S ۱.۰GHz ۵۱۲ MB ۵.۰ MP ویندوز فون ۴.۰ " ۴۳۹,۰۰۰
Huawei Ascend G۵۱۰ - U۸۹۵۱ ۱.۲GHz ۵۱۲ MB ۵.۰ MP آندروید ۴.۵ " ۴۳۹,۰۰۰
Nokia Lumia ۶۱۰ ۸۰۰MHz ۲۵۶ MB ۵.۰ MP ویندوز فون ۳.۷ " ۴۳۹,۰۰۰
LG Optimus L۵ Dual E۶۱۵ ۸۰۰MHz ۵۱۲ MB ۵.۰ MP آندروید ۴.۰ " ۴۳۹,۰۰۰
LG Optimus L۵ II E۴۵۰ ۱GHz ۵۱۲ MB ۵.۰ MP آندروید ۴.۰ " ۴۴۰,۰۰۰
Sony Xperia Miro ۸۰۰MHz ۵۱۲ MB ۵.۰ MP آندروید ۳.۵ " ۴۴۵,۰۰۰
Sony Xperia J ۱.۰GHz ۵۱۲ MB ۵.۰ MP آندروید ۴.۰ " ۴۶۵,۰۰۰
Alcatel One Touch M ' Pop ۵۰۲۰D ۱.۰ GHz ۵۱۲ MB ۵.۰ MP آندروید ۴.۰ " ۴۶۵,۰۰۰
Huawei Ascend G۵۲۵ ۱.۲۰GHz ۱۰۲۴ MB ۵.۰ MP آندروید ۴.۵ " ۴۷۰,۰۰۰
GLX Sky Dual Core ۱GHz ۵۱۲ MB ۵.۰ MP آندروید ۵.۳ " ۴۷۹,۰۰۰
Huawei Ascend G۵۱۰ Dual ۱.۲GHz ۵۱۲ MB ۵.۰ MP آندروید ۴.۵ " ۴۷۹,۰۰۰
Samsung Galaxy Ace Duos S۶۸۰۲ ۸۳۲MHz ۵۱۲ MB ۵.۰ MP آندروید ۳.۵ " ۴۸۵,۰۰۰
LG Optimus L۵ II Dual E۴۵۵ ۱GHz ۵۱۲ MB ۵.۰ MP آندروید ۴.۰ " ۴۸۷,۰۰۰
Samsung Galaxy Ace ۲ I۸۱۶۰ ۸۰۰MHz ۷۶۸ MB ۵.۰ MP آندروید ۳.۸ " ۴۸۹,۰۰۰
Huawei U۸۸۲۵D Ascend G۳۳۰ ۱GHz ۵۱۲ MB ۵.۰ MP آندروید ۴ " ۴۹۵,۰۰۰
Samsung Galaxy S Duos S۷۵۶۲ ۱.۰GHz ۷۶۸ MB ۵.۰ MP آندروید ۴.۰ " ۴۹۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Gio S۵۶۶۰ ۸۰۰MHz - - ۳.۲ MP آندروید ۳.۲ " ۵۱۰,۰۰۰
Sony Xperia U ۱GHz ۵۱۲ MB ۵.۰ MP آندروید ۳.۵ " ۵۱۴,۰۰۰
(Huawei Ascend G۶۰۰(U۸۹۵۰ ۱.۲GHz ۷۶۸ MB ۸.۰ MP آندروید ۴.۵ " ۵۲۲,۰۰۰
HTC Desire U ۱GHz ۵۱۲ MB ۵.۰ MP آندروید ۴ " ۵۲۵,۰۰۰
HTC ChaCha ۸۰۰MHz ۵۱۲ MB ۵.۰ MP آندروید ۲.۶ " ۵۲۹,۰۰۰
Samsung Galaxy Mini S۵۵۷۰ ۶۰۰MHz ۳۸۴ MB ۳.۲ MP آندروید ۳.۱۴ " ۵۳۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Fit S۵۶۷۰ ۶۰۰MHz - - ۵.۰ MP آندروید ۳.۳۱ " ۵۳۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Ace Plus S۷۵۰۰ ۱GHz ۵۱۲ MB ۵.۰ MP آندروید ۳.۶۵ " ۵۳۵,۰۰۰
HTC One V ۱GHz ۵۱۲ MB ۵.۰ MP آندروید ۳.۷ " ۵۳۹,۰۰۰
Samsung Galaxy Music Duos S۶۰۱۲ ۸۵۰MHz ۵۱۲ MB ۳.۲ MP آندروید ۳ " ۵۴۲,۰۰۰
Nokia C۵-۰۳ ۶۰۰MHz ۱۲۸ MB ۵.۰ MP Symbian ۳.۲ " ۵۴۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Ace ۳ S۷۲۷۰ ۱GHz ۱۰۲۴ MB ۵.۰ MP آندروید ۴ " ۵۴۵,۰۰۰
HTC Desire ۳۰۰ ۱GHz ۵۱۲ MB ۵.۰ MP آندروید ۴.۳ " ۵۵۰,۰۰۰
LG Optimus L۷ P۷۰۵ ۱GHz ۵۱۲ MB ۵.۰ MP آندروید ۴.۳ " ۵۵۷,۰۰۰
Sony Xperia M ۱.۰GHz ۱۰۲۴ MB ۵.۰ MP آندروید ۴.۰ " ۵۷۵,۰۰۰
Sony Ericsson Xperia X۸ ۶۰۰MHz ۱۶۸ MB ۳.۲ MP آندروید ۳.۰ " ۵۸۷,۰۰۰
Alcatel One Touch X ' Pop ۵۰۳۵D ۱.۰ GHz ۵۱۲ MB ۵.۰ MP آندروید ۴.۵ " ۵۸۸,۰۰۰
Samsung I۸۲۶۲ Galaxy Core ۱.۲GHz ۱۰۲۴ MB ۵.۰ MP آندروید ۴.۳ " ۵۸۹,۰۰۰
Samsung I۹۰۷۰ Galaxy S Advance - ۸GB ۱GHz ۷۶۸ MB ۵.۰ MP آندروید ۴ " ۵۹۲,۰۰۰
Huawei Ascend G۶۱۰ ۱.۲ GHz ۱۰۲۴ MB ۵.۰ MP آندروید ۵.۰ " ۵۹۵,۰۰۰
Sony Xperia Go ۱GHz ۵۱۲ MB ۵.۰ MP آندروید ۳.۵ " ۵۹۵,۰۰۰
HTC Desire V ۱GHz ۵۱۲ MB ۵.۰ MP آندروید ۴.۰ " ۵۹۹,۰۰۰
GLX G۴ ۱.۲GHz ۵۱۲ MB ۸.۰ MP آندروید ۵.۳ " ۵۹۹,۰۰۰
Samsung Galaxy S Glide i۹۲۷R ۱.۰GHz ۱۰۲۴ MB ۸.۰ MP آندروید ۴.۰ " ۶۰۵,۰۰۰
HTC Windows Phone ۸X ۱.۵GHz ۱۰۲۴ MB ۸.۰ MP ویندوز فون ۴.۳ " ۶۱۲,۰۰۰
HTC Desire X ۱GHz ۷۶۸ MB ۵.۰ MP آندروید ۴ " ۶۱۵,۰۰۰
Sony Xperia L ۱GHz ۱۰۲۴ MB ۸.۰ MP آندروید ۴.۳ " ۶۱۵,۰۰۰
LG Optimus L۷ II Dual P۷۱۵ ۱GHz ۷۶۸ MB ۸.۰ MP آندروید ۴.۳ " ۶۱۷,۰۰۰
LG Optimus L۷ II P۷۱۳ ۱GHz ۷۶۸ MB ۸.۰ MP آندروید ۴.۳ " ۶۱۷,۰۰۰
Alcatel OneTouch Idol Mini ۶۰۱۲D ۱.۳ GHz ۵۱۲ MB ۵.۰ MP آندروید ۴.۳ " ۶۱۹,۰۰۰
Samsung I۸۱۹۰ Galaxy S III Mini ۱GHz ۱۰۲۴ MB ۵.۰ MP آندروید ۴ " ۶۴۲,۰۰۰
Prestigio MultiPhone ۴۳۲۲ Duo ۱.۲GHz ۵۱۲ MB ۸.۰ MP آندروید ۴.۳ " ۶۴۹,۰۰۰
Samsung Galaxy W I۸۱۵۰ ۱.۴GHz ۵۱۲ MB ۵.۰ MP آندروید ۳.۷ " ۶۶۰,۰۰۰
LG Optimus L۹ P۷۶۸ ۱GHz ۱۰۲۴ MB ۸.۰ MP آندروید ۴.۷ " ۶۹۹,۰۰۰
Nokia ۷۰۰ ۱GHz - - - - - - - - ۷۰۵,۰۰۰
HTC Desire ۵۰۰ ۱.۲GHz ۱۰۲۴ MB ۸.۰ MP آندروید ۴.۳ " ۷۳۵,۰۰۰
Nokia Lumia ۷۱۰ ۱.۴GHz ۵۱۲ MB ۵.۰ MP ویندوز فون ۳.۷ " ۷۳۵,۰۰۰
Huawei Ascend W۱ ۱.۲GHz ۵۱۲ MB ۵.۰ MP ویندوز فون ۴ " ۷۳۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Win I۸۵۵۲ Dual ۱.۲GHz ۱۰۲۴ MB ۵.۰ MP آندروید ۴.۷ " ۷۳۹,۰۰۰
HTC Desire SV ۱GHz ۷۶۸ MB ۸.۰ MP آندروید ۴.۳ " ۷۴۵,۰۰۰
Alcatel One Touch Snap ۷۰۲۵D ۱.۲ GHz ۱۰۲۴ MB ۸.۰ MP آندروید ۴.۵ " ۷۵۵,۰۰۰
Samsung Galaxy S II Plus I۹۱۰۵ - ۸GB ۱.۲GHz ۱۰۲۴ MB ۸.۰ MP آندروید ۴.۳ " ۷۵۵,۰۰۰
Nokia N۹ - ۶۴GB ۱GHz ۱۰۲۴ MB ۸.۰ MP MeeGo ۳.۹ " ۷۶۰,۰۰۰
Nokia Lumia ۷۲۰ ۱.۰GHz ۵۱۲ MB ۸.۰ MP ویندوز فون ۴.۳ " ۷۶۵,۰۰۰
Nokia Lumia ۶۲۵ ۱.۲GHz ۵۱۲ MB ۵.۰ MP ویندوز فون ۴.۷ " ۷۶۹,۰۰۰
Samsung Galaxy Win I۸۵۵۰ ۱.۲GHz ۱۰۲۴ MB ۵.۰ MP آندروید ۴.۷ " ۷۷۷,۰۰۰
Huawei Ascend G۷۰۰ ۱.۲ GHz ۲۰۴۸ MB ۸.۰ MP آندروید ۵.۰ " ۷۸۰,۰۰۰
Sony Xperia V ۱.۵GHz ۱۰۲۴ MB ۱۳.۰ MP آندروید ۴.۳ " ۷۹۹,۰۰۰
LG Optimus Vu P۸۹۵ ۱.۵GHz ۱۰۲۴ MB ۸.۰ MP آندروید ۵ " ۷۹۹,۰۰۰
Sony Xperia SP ۱.۷GHz ۱۰۲۴ MB ۸.۰ MP آندروید ۴.۶ " ۸۰۹,۰۰۰
Samsung Wave ۳ S۸۶۰۰ ۱.۴GHz - - ۵.۰ MP بادا ۴ " ۸۱۰,۰۰۰
Sony Xperia S ۱.۵GHz ۱۰۲۴ MB ۱۲.۰ MP آندروید ۴.۳ " ۸۱۵,۰۰۰
Sony Ericsson Xperia Arc S ۱.۴GHz ۵۱۲ MB ۸.۰ MP آندروید ۴.۲ " ۸۱۷,۰۰۰
Samsung I۹۰۸۲ Galaxy Grand ۱.۲GHz ۱۰۲۴ MB ۸.۰ MP آندروید ۵ " ۸۲۷,۰۰۰
Sony Xperia T ۱.۵GHz ۱۰۲۴ MB ۱۳.۰ MP آندروید ۴.۵۵ " ۸۳۲,۰۰۰
Sony Xperia Acro S ۱.۵GHz ۱۰۲۴ MB ۱۲.۰ MP آندروید ۴.۳ " ۸۳۵,۰۰۰
Samsung E۱۱۸۲ - - - - فاقد دوربین خیر ۱.۵۲ " ۸۳۹,۰۰۰
Sony Xperia P ۱GHz ۱۰۲۴ MB ۸.۰ MP آندروید ۴ " ۸۳۹,۰۰۰
Sony Xperia SL ۱.۷GHz ۱۰۲۴ MB ۱۲.۰ MP آندروید ۴.۳ " ۸۷۴,۰۰۰
Nokia Lumia ۸۰۰ ۱.۴GHz ۵۱۲ MB ۸.۰ MP ویندوز فون ۳.۷ " ۸۸۰,۰۰۰
Alcatel OneTouch Idol ۶۰۳۰D ۱.۰ GHz ۱۰۲۴ MB ۸.۰ MP آندروید ۴.۶۶ " ۹۱۰,۰۰۰
Sony Xperia TX ۱.۵GHz ۱۰۲۴ MB ۱۳.۰ MP آندروید ۴.۵۵ " ۹۱۲,۰۰۰
HTC Desire ۶۰۰ Dual Sim ۱.۲GHz ۱۰۲۴ MB ۸.۰ MP آندروید ۴.۵ " ۹۳۰,۰۰۰
HTC One XL ۱.۵GHz ۱۰۲۴ MB ۸.۰ MP آندروید ۴.۷ " ۹۳۵,۰۰۰
HTC One X ۱.۵GHz ۱۰۲۴ MB ۸.۰ MP آندروید ۴.۷ " ۹۴۵,۰۰۰
Samsung I۹۱۹۰ Galaxy S۴ Mini ۱.۷GHz ۲ GB ۸.۰ MP آندروید ۴.۳ " ۹۶۷,۰۰۰
Alcatel OneTouch Idol Ultra ۶۰۳۳X ۱.۲ GHz ۱۰۲۴ MB ۸.۰ MP آندروید ۴.۶۵ " ۹۶۹,۰۰۰
LG Optimus ۴X HD P۸۸۰ ۱.۵GHz ۱۰۲۴ MB ۸.۰ MP آندروید ۴.۷ " ۹۷۹,۰۰۰
Samsung I۹۱۹۲ Galaxy S۴ Mini Dual Sim ۱.۷GHz ۲ GB ۸.۰ MP آندروید ۴.۳ " ۹۸۰,۰۰۰
Huawei Ascend P۶ ۱.۵GHz ۲۰۴۸ MB ۸.۰ MP آندروید ۴.۷ " ۹۹۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Mega ۵.۸ I۹۱۵۰ ۱.۴GHz ۱۵۳۶ MB ۸.۰ MP آندروید ۵.۸ " ۹۹۷,۰۰۰
Samsung Galaxy R I۹۱۰۳ ۱GHz ۱۰۲۴ MB ۵.۰ MP آندروید ۴.۲ " ۹۹۸,۰۰۰
Huawei U۹۲۰۰ Ascend P۱ ۱.۵GHz ۱۰۲۴ MB ۸.۰ MP آندروید ۴.۳ " ۹۹۹,۰۰۰
Alcatel One Touch Scribe HD ۸۰۰۸D ۱.۲ GHz ۱۰۲۴ MB ۸.۰ MP آندروید ۵.۰ " ۱,۰۱۵, ۰۰۰
Huawei Ascend P۲ ۱.۵GHz ۱۰۲۴ MB ۱۳.۰ MP آندروید ۴.۷ " ۱,۰۱۵, ۰۰۰
BlackBerry Torch ۹۸۱۰ ۱.۲GHz ۷۶۸ MB ۵.۰ MP خیر ۳.۲ " ۱,۰۳۵, ۰۰۰
Sony Xperia ZR ۱.۵GHz ۲۰۴۸ MB ۱۳.۰ MP آندروید ۴.۵۵ " ۱,۰۳۷, ۰۰۰
LG Nexus ۴ E۹۶۰ - ۱۶GB ۱.۵GHz ۲۰۴۸ MB ۸.۰ MP آندروید ۴.۷ " ۱,۰۴۷, ۰۰۰
Huawei Ascend Mate ۱.۵GHz ۲۰۴۸ MB ۸.۰ MP آندروید ۶.۱ " ۱,۰۵۹, ۰۰۰
LG Nexus ۴ E۹۶۰ - ۸GB ۱.۵GHz ۲۰۴۸ MB ۸.۰ MP آندروید ۴.۷ " ۱,۰۶۵, ۰۰۰
HTC One mini ۱.۴GHz ۱۰۲۴ MB ۴ MP آندروید ۴.۳ " ۱,۱۰۷, ۰۰۰
Samsung Galaxy S III I۹۳۰۰ - ۱۶GB ۱.۴GHz ۱۰۲۴ MB ۸.۰ MP آندروید ۴.۸ " ۱,۱۲۰, ۰۰۰
Samsung Galaxy S۴ Zoom ۱.۵GHz ۱۵۳۶ MB ۱۶.۰ MP آندروید ۴.۳ " ۱,۱۲۵, ۰۰۰
Motorola RAZR XT۹۱۰ ۱.۲GHz ۱۰۲۴ MB ۸.۰ MP آندروید ۴.۳ " ۱,۱۷۵, ۰۰۰
Samsung Galaxy Mega ۶.۳ I۹۲۰۰ - ۸GB ۱.۷GHz ۱۵۳۶ MB ۸.۰ MP آندروید ۶.۳ " ۱,۱۸۵, ۰۰۰
Nokia Lumia ۹۲۵ ۱.۵GHz ۱۰۲۴ MB ۸.۰ MP ویندوز فون ۴.۵ " ۱,۱۹۵, ۰۰۰
Sony Xperia ZL ۱.۵GHz ۲۰۴۸ MB ۱۳.۰ MP آندروید ۵ " ۱,۱۹۹, ۰۰۰
Sony Xperia Z ۱.۵GHz ۲۰۴۸ MB ۱۳.۰ MP آندروید ۵ " ۱,۲۰۵, ۰۰۰
Alcatel One Touch Idol X ۶۰۴۰D ۱.۵ GHz ۲۰۴۸ MB ۱۳.۰ MP آندروید ۵.۰ " ۱,۲۷۴, ۰۰۰
Asus Fonepad Note ۶ FHD ۲.۰ GHz ۲۰۴۸ MB ۸.۰ MP آندروید ۶.۰ " ۱,۲۹۹, ۰۰۰
Samsung Galaxy Note II N۷۱۰۰ - ۱۶GB ۱.۶GHz ۲۰۴۸ MB ۸.۰ MP آندروید ۵.۵ " ۱,۳۱۹, ۰۰۰
LG Optimus G Pro ۱.۷GHz ۲۰۴۸ MB ۱۳.۰ MP آندروید ۵.۵ " ۱,۴۲۹, ۰۰۰
Samsung Galaxy S۴ I۹۵۰۰ - ۱۶GB - - ۲۰۴۸ MB ۱۳.۰ MP آندروید ۴.۹۹ " ۱,۴۷۷, ۰۰۰
Sony Xperia Z Ultra ۲.۲GHz ۲۰۴۸ MB ۸.۰ MP آندروید ۶.۴ " ۱,۴۸۵, ۰۰۰
HTC One X - ۱۶GB ۱.۵GHz ۱۰۲۴ MB ۸.۰ MP آندروید ۴.۷ " ۱,۴۹۹, ۰۰۰
Samsung Galaxy S۴ I۹۵۰۰ - ۳۲GB - - ۲۰۴۸ MB ۱۳.۰ MP آندروید ۴.۹۹ " ۱,۵۶۵, ۹۰۰
HTC One - ۳۲GB ۱.۷GHz ۲۰۴۸ MB ۳.۲ MP آندروید ۴.۷ " ۱,۵۷۷, ۰۰۰
Sony Xperia Z۱ ۲.۲GHz ۲۰۴۸ MB ۲۰.۷ MP آندروید ۵.۰ " ۱,۵۹۷, ۰۰۰
Samsung I۹۲۹۵ Galaxy S۴ Active ۱.۹GHz ۲۰۴۸ MB ۸.۰ MP آندروید ۵.۰ " ۱,۶۲۵, ۰۰۰
LG G۲ ۲.۲۶GHz ۲۰۴۸ MB ۱۳.۰ MP آندروید ۵.۲ " ۱,۶۲۵, ۰۰۰
Apple iPhone ۴S - ۱۶GB ۸۰۰MHz - - ۸.۰ MP IOS ۳.۵ " ۱,۶۴۹, ۰۰۰
Apple iPhone ۵c - ۱۶GB ۱.۳ ۱۰۲۴ MB ۸.۰ MP IOS ۴.۰ " ۱,۶۷۹, ۰۰۰
BlackBerry Z۳۰ Dual - core ۱.۷ GHz Krait بلک بری ۱۰.۲ OS ۱,۷۵۰, ۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۳ N۹۰۰۰ - ۳۲GB ۲.۳GHz ۳۰۷۲ MB ۱۳.۰ MP آندروید ۵.۷ " ۱,۸۱۷, ۰۰۰
Asus PadFone ۲ - ۶۴GB ۱.۵GHz ۲۰۴۸ MB ۱۳.۰ MP آندروید ۴.۷ " ۱,۸۲۰, ۰۰۰
Nokia Lumia ۱۰۲۰ ۱.۵GHz ۲۰۴۸ MB ۴۱.۰ MP ویندوز فون ۴.۵ " ۱,۸۲۷, ۰۰۰
HTC One Dual Sim ۱.۷GHz ۲۰۴۸ MB ۴ MP آندروید ۴.۷ " ۱,۸۲۷, ۰۰۰
Apple iPhone ۳G - ۱۶GB ۴۱۲MHz ۱۲۸ MB ۲ MP IOS ۳.۵ " ۱,۸۴۹, ۰۰۰
Asus PadFone ۲ - ۱۶GB ۱.۵GHz ۲۰۴۸ MB ۱۳.۰ MP آندروید ۴.۷ " ۱,۸۹۰, ۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۳ N۹۰۰۵ - ۳۲GB ۲.۳ GHz ۳۰۷۲ MB ۱۳.۰ MP آندروید ۵.۷ " ۱,۹۳۹, ۰۰۰
Apple iPhone ۵c - ۳۲GB ۱.۳ ۱۰۲۴ MB ۸.۰ MP IOS ۴.۰ " ۱,۹۵۰, ۰۰۰
HTC One Max - ۱۶GB ۱.۷۰ GHz ۲۰۴۸ MB ۴ MP آندروید ۵.۹ " ۱,۹۶۵, ۰۰۰
Apple iPhone ۵ - ۱۶GB - - ۱۰۲۴ MB ۸.۰ MP IOS ۴.۰ " ۲,۰۵۰, ۰۰۰
Apple iPhone ۵s - ۱۶GB - - - - ۸.۰ MP IOS ۴.۰ " ۲,۰۶۰, ۰۰۰
Nokia Lumia ۱۵۲۰ ۲.۲ GHz ۲۰۴۸ MB ۲۰ MP Microsoft Windows ۶.۰ " ۲,۱۴۰, ۰۰۰
Apple iPhone ۵ - ۳۲GB - - ۱۰۲۴ MB ۸.۰ MP IOS ۴.۰ " ۲,۲۹۵, ۰۰۰
Apple iPhone ۵ - ۶۴GB - - ۱۰۲۴ MB ۸.۰ MP IOS ۴.۰ " ۲,۴۳۵, ۰۰۰
Apple iPhone ۵s - ۳۲GB - - - - ۸.۰ MP IOS ۴.۰ " ۲,۵۸۰, ۰۰۰
BlackBerry Porsche Design P ' ۹۹۸۱ ۱.۲GHz ۷۶۸ MB ۵.۰ MP خیر ۲.۸ " ۶,۷۹۵, ۰۰۰