به گزارشافکارنیوز،جمشید پژویان رئیس سابق شورای رقابت گفت: دستورالعمل تهیه شده تنها در مورد خودرو نبوده بلکه شامل راه‌آهن، عوارض جاده‌ای، مخابرات و سایر موارد مرتبط با تعیین قیمت نیز بوده است.

به گفته رئیس سابق شورای رقابت فرمولقیمت‌گذاری خودروهیچ مشکلی نداشته و کاملا بر اساس مبانی علم اقتصاد تعیین شده است، اینکه بخواهند دستورالعمل اعلام شده را تغییر دهند به نظر من مبنای درستی ندارد.

گفتنی است،شورای رقابت پس از چند ماه بحث و بررسی که از زمستان سال ۹۰ آغاز شد بالاخره در اردیبهشت ماه سال ۹۱، فرمول تعیین قیمت خودرو را مشخص کرد.