به گزارشافکارنیوز،عباس آخوندی در نشست هم‌اندیشی اساتید حوزه حمل و نقل با موضوع ایمنی در حمل و نقل جادهای اظهار کرد: هم اکنون با عدم تعادل در شقوق حمل و نقل کشور مواجه هستیم به طوری که ۹۰ درصد حمل بار و مسافر از طریق جاده‌ها و ۱۰ درصد از طریق سایر شقوق حمل و نقل از جمله هوایی، ‌ریلی و دریایی حمل می‌شود.

وی با بیان اینکه این مسئله خیلی تکان‌دهنده است اظهار کرد: یکی از راه‌کارهای بنیادی برای حل این مسئله تغییر پارادام است و بهترین مکان برای این تغییر بخش ریلی است. البته در حمل و نقل حومه نیز مجبوریم تغییر پارادام در سیستم‌های حمل و نقلی لحاظ کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه به این مسئله توجه شده است گفت: براساس این برنامه حمل و نقل بار و مسافر در شبکه ریلی به ترتیب باید ۳۰ و ۱۸ درصد باشد. البته در این برنامه حمل و ونقل حومه مورد توجه قرار نگرفته است.

آخوندی بابیان اینکه تصور می‌کند حمل و نقل حومه‌ای باید از حمل و نقل شهری مستقل باشد اظهار کرد: باید در راه آهن جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌ها در سه سرفصل بار، مسافر بین شهری و مسافر حومه‌ای طراحی و اجرا شود. چرا که این مسئله ارتباط مستقیمی با بحثایمنی دارد.

وی ادامه داد: هم‌اکنون ۳۰ درصد تلفات جاده‌ای در ۳۰ کیلومتری اول شهرها رو می‌دهد و این مسئله نشان می‌دهد حمل و نقل حومه‌ای مستقل از حمل و نقل جاده‌ای است.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه باید در بحثحمل و نقل ریلی پارادام‌ها را تغییر دهیم یادآور شد: تصور عمومی از حمل ونقل ریلی مسافر تنها در خصوص مسیر تهران - مشهد است و بقیه مسیرهای ریلی جز انتخاب‌های مردم برای سفر نیست.

آخوندی در ادامه با اشاره به اینکه حداکثر ظرفیت آزاد راه تهران - قم ۵۰ هزار نفر است گفت: این در حالی است که در پیک این ظرفیت دو برابر شده و به ۱۰۰ هزار نفر می‌رسد چنانچه یک اتفاق کوچک در این آزاده راه روی دهد تلفات سنگینی را به بار خواهد آورد.

وی با بیان اینکه عامل جاده مسئله مهمی در کاهش تلفات جاده‌ای است افزود: استانداردکردن جاده‌ها نیازمند سرمایه گذاری چندهزار میلیارد تومانی است این در حالی است که برای تکمیل پروژه‌های در دست ساخت مانند آزادراه‌ها حدود ۸ هزار میلیارد تومان، ‌ کنار گذره‌ها ۱هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان، بزرگراه‌ها ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و راه‌های اصلی و فرعی ۱۷ هزار میلیارد تومان نیاز داریم.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این ارقام با بودجه‌ای که در اختیار داریم که در بهترین حالت ممکن ۲ هزار میلیارد تومان است تناسبی برقرار نمی‌کند.

وی با طرح این پرسش که باید چکار کرد، گفت: حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژههای موجود نیاز است در حالی که برای ایمن کردن جادهها اعتبار چندانی در اختیار نداریم و باید به این مسئله فکر کنیم که تعارض موجود را چگونه برطرف کنیم.