به گزارش افکار، در آغاز اين گردهمايي بزرگ، علياصغر سفري، نايبرييس هيات مديره و مدیرعامل بانك گردشگري با اشاره به افزايش تعداد شعب سراسر كشور اين بانك، اظهار داشت: ما در صدد هستيم كه در كنار اين رويه، افزايش اعتماد مخاطبان و مشتريان بانك را نيز عملياتي كنيم. وي در اين باره به میزان سپرده اشخاص نزد بانک اشاره كرد و گفت: عملكرد ما در اين حوزه نشان از آن دارد كه میزان سپرده اشخاص نزد بانک افزایش قابل ملاحظهای یافته كه ميتوان نتيجه گرفت افزایش اعتماد مشتریان به بانک، تا حد قابل توجهي حاصل شدهاست.

وی در ادامه با یادآوری افزایش سرمایه بانک از ۲۰۰۰ میلیارد ریال به ۴۰۰۰ میلیارد ریال، از بهبود توان بانک در ارائه خدمات بیشتر به مشتریان خبر داد و گفت: «علاوه بر این موارد، سود هر سهم بانک برای سال مالی محقق و سهام بانک در فرابورس با استقبال قابل ملاحظه بازار مواجه شد و خوشبختانه توانستیم با تقسیم سود مناسب در مجمع بانک، موجبات رضایت نسبی سهامداران گرانقدرمان را فراهم سازیم.»

سفری در ادامه اظهار داشت: «در کانون بانک های خصوصی و بازار پولی بین بانکی عضو شدیم و تقاضای عضویتمان در سازمان جهانگردی گردشگری که مجموعه‌ای وابسته به سازمان ملل متحد است، مورد استقبال قرار گرفت.»

گفتنياست؛ نخستين همايش سراسري مديران ستاد و شعب سراسر كشور بانك گردشگري، پائيز سال جاري در مشهد مقدس برگزار شدهبود.