به گزارشافکارنیوز،عباس آخوندی در حاشیه نشست هم اندیشی ارتقای سطح حمل و نقل جاده‌ای در جمع خبرنگاران گفت: همه مردم و تمام دستگاه‌ها در رابطه با سوانح مسئولیت دارند و باید این قبیل موضوعات را با مردم در میان بگذاریم تا راهکارهایی برای آن ارائه شود.

وی با تاکید بر این‌که رسیدگی به این موضوع نیاز به همکاری ملی دارد، اظهار کرد: ‌ بحثسوانح با فاکتورهای مختلفی از جمله جاده، عوامل انسانی، خودرو یا شرایط جوی درگیر است بنابراین با یک بخشنامه یا دستور قابل حل نیست بلکه نیاز به هماهنگی و همکاری ملی دارد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در گام اول به دنبال آن هستیم که بتوانیم این موضوع را در سطح نخبگان و دانشگاهیان طرح کنیم تا پس از آن بتوانیم آن را به آموزش عمومی تبدیل کرده و از طریق رسانههای ملی و مکتوب آن را با مردم در میان بگذاریم.