به گزارش افکانیوز، قاسم احمدی لاشکی امروزدر نوشهر با اشاره به اینکه طرح تحقیق و تفحص از گمرکات کشور امروز با امضای ۵۰ نماینده تصویب شد، اظهار داشت: این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شد.

وی در تشریح محورهای این تحقیق و تفحص افزود: مباحثمالی در حوزه ساخت و سازها، پروژه‌های مختلف عمرانی، ساخت و سازهای انجام شده آن، وضعیت مدیریت‌ها در مجموعه و تعیین تعرفه‌های گمرکی اصلی‌ترین محورهای طرح تحقیق و تفحص از گمرکات کشور است.

احمدی لاشکیخاطرنشان کرد: مابقی محورهای مورد بحث در آیندهای نزدیک از سوی هیئت تحقیق و تفحص به صورت کاملتر اطلاعرسانی میشود.