گروه اقتصادی-

به گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی قرارداد نفتی با روس‌ها بخشیدن مشتری به رقیب نفتی است لذا نمی‌تواند توجیه منطقی داشته باشد.

به گزارشافکارنیوز؛شمس اردکانی درخصوص حضور روسیه در صنعت نفت ایران گفت: روس‌ها از ابتدا در صنعت نفت ایران نقشی نداشته‌اند و تنها قراردادی که ما با این کشور داشته‌ایم این بود که قبل از انقلاب روس‌ها گاز میدان‌های نفتی را جمع آوری و در مقابل آن کالای صنعتی و نظامی تحویل داده‌اند.

وی توضیح داد: با توجه به اینکه شبکه گاز داخلی در کشور وجود نداشته و نیروگاهی که از گاز تولید شده استفاده کند وجود نداشت؛ گاز همراه با نفت فلر شده و به هدر می‌رفت بر اساس یک کنسرسوم نفتی با روس‌ها مقرر شد که در ازای واردات کالا گاز تولیدی ایران به قفقاز، ارمنستان و آذربایجان فرستاده شود.

ارکانی افزود: با توجه به اینکه در آن زمان گاز همراه با نفت کاربرد مصرفی در کشور نداشت معامله جهت مبادله گاز با کالا مثبت بود لذا وقتی که میزان تولید گاز شوروی سابق بالا رفت خط لوله احداثشده برای ارسال گاز به روس‌ها در داخل کشور و جهت گاز رسانی به شهرهای آذربایجان مورد استفاده قرار گرفت.
وی در ادامه معامله نفتی با روس‌ها را غیرمنطقی خواندو گفت: قرارداد نفتی با این کشور نمی‌تواند مثبت باشد چرا که با این کار در واقع مشتری را به رقیب خواهیم داد که با منطق و اقتصاد همخوانی ندارد.
رئیس کمیسیون انرژی همچنین عملکرد زنگنه را با توجه به سوابق مدیریت و فعالیت در صنعت نفت مثبت ارزیابی و کرد و خاطرنشان کرد: با توجه به وقوف واشراف زنگنه در حوزه نفت در آینده شاهد تاثیرات مثبت و شگرفی در صنعت نفت خواهیم بود.