به گزارش افکارنیوز، اکبر ایزدی در مورد تبصره الحاقی هدفمندی یارانه‌ها به بودجه سال ۱۳۹۳ اظهار داشت: این موضوع توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در حال انجام است و کلیات آن تدوین شده است.

رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: تبصره و میزان درآمدها و هزینه‌ها نباید با بودجه سال آینده متناقض باشد و اکنون در دست بررسی‌ است و فکر می‌کنم بعد از تعطیلات نهایی شود.

وی در پاسخ به این سئوال که روز دوشنبه هفته جاری تبصره هدفمندی به مجلس می‌رود، بیان داشت: بعید می‌دانم، اما کلیات آن به دست آمده و البته هماهنگی با مجلس و دولت صورت گرفته است.

رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد: اکنون بحث‌های درآمدی بودجه ۹۳ در کمیسیون تلفیق به پایان رسیده و باید منتظر صحن مجلس برای رسیدگی به این موضوع باشیم.

ایزدی افزود: فکر می‌کنم از روز دوشنبه صحن مجلس بررسی بودجه را شروع کند و احتمالاً روز دوشنبه یا سه‌شنبه تبصره الحاقی به مجلس برود.

وی در مورد جزئیات تبصره هدفمندی یارانه‌ها گفت: ریز و جزئیات هدفمندی در این تبصره نخواهد بود و سقف درآمدی و هزینه‌ای اجرای هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی می‌شود و اقدامات اجرایی بر عهده دولت است و مجلس نیز اختیار عمل را از دولت نخواهد گرفت.

ایزدی تاکید کرد: روز دوشنبه جلسه‌ای در این راستا در معاونت برنامه‌ریزی صورت خواهد گرفت که در نهایت جمع‌بندی می‌شود.

رئیس سازمان هدفمندی یارانهها عنوان کرد: سه سناریو برای آزادسازی حاملهای انرژی گرفته شده و استخوانبندی هدفمندی در جلسهای با نمایندگان مجلس تهیه شده است.