گروه اقتصادی-

ریس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی درباره بی‌سامانی‌های اخیربازار خودرو و پیگیری‌های کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: کمیسیون صنایع و معادن متاسفانه فعلاً نتوانسته نقش خاص و تاثیر گذاری برای کنترل و نظارت بر بازار خودرو انجام دهد.

به گزارشافکارنیوز؛علی علی‌لو، اظهار داشت: خودروسازان بدون توجه به قوانین مسیر خودشان را می‌روند و در این مسیر فقط دلایل خود را برای افزایش خودرو مطرح می‌کنند.
این نماینده مجلس در مورد توفق تولید برخی خودرو‌ها و افزایش قیمت برخی خودروهای دیگر در هفته گذشته گفت: از نظر ما در این مسایل بحثسیاست گذاری‌ها و مدیریت کارخانه‌ها دخیل است و درواقع در این نابسامانی‌های بازار خودرو مافیای خودروسازان بیشترین تاثیر را داشته و دارد.

وی در رابطه با پیگیری‌های وزارت صنعت و معدن برای سامان دادن به این وضعیت نیز گفت: متاسفانه وزارت صنعت و معدن در این زمینه اشراف کامل ندارد و ما تاکنون اقدام جدی را دراین زمینه شاهدنبودیم.

ریس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودورسازی در مورد نتایج به دست آمده در روند بررسیهای این هیات از صنایع خودروسازی کشور گفت: ما به نتایج خوبی در این تحقیق و تفحص رسیدهایم که بعداز نهایی شدن بررسیها آن را اعلام میکنیم زیرا هر نوع اطلاع رسانی در این مرحله در رابطه با اطلاعات به دست آمده در تحقیق و تفحص ممکن است باعث تشنج در بازار شود و ما به همین دلیل از هر نوع اطلاع رسانی در این مرحله خودداری میکنیم.