گروه اقتصادی-

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مورد تعیین تکلیف قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه ۹۳ گفت: دولت تبصره مربوط به هدفمند سازی یارانه‌ها را به کمیسیون ارائه داده است و کمیسیون آن را به کمیسیونهای تخصصی برای بررسی و ارائه پیشنهادتشان ابلاغ کرده که بعد از ارائه پیشنهادات کمیسیون‌های تخصصی ما در کمیسیون بررسی این تبصره را آغاز می‌کنیم و در مورد قیمت حامل‌های انرژی و سایر موارد قانون هدفمندی تصمیم گیری می‌کنیم.

به گزارشافکارنیوز؛اسماعیل جلیلی، اظهار داشت: دولت دراین تبصره میزان و درصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را مشخص نکرده است و هنوز معلوم نیست حامل‌های انرژی چند درصد افزایش قیمت در سال ۹۳ خواهندداشت.

وی افزود: افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۳ قطعی است ولی هنوز میزان آن مشخص نیست و ما بعد از ارائه پیشنهادت دولت درافزایش قیمت حامل‌های انرژی و از جمله بنزین در کمیسیون نسبت به این موضوع تصمیم گیری می‌کنیم.

این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: احتمالاً طی یکی دو روز آینده در کمیسیون این موضوع بررسی میشود.