به گزارش ایسنا دكتر غلامرضا خانكشيپور با بيان اينكه معمولا در كشورمان توليد بين دو ميليون و ۱۰۰ تا دو ميليون و ۳۰۰ هزار تن برنج سفيد را تجربه كردهايم، افزود: با توجه به اينكه سطح زيركشت برنج نميتواند افزايش يابد و شرايط به گونهاي است كه تاكيدي روي افزايش سطح زيركشت نداريم و البته كشاورزان نيز به سمت كشت ارقام پر محصول رفته اند در نتيجه عملكرد دو ميليون و۳۰۰ هزارتن و كمي بيشتر از اين مقدار براي چشمانداز توليد برنج كشور عملكرد بسيار مطلوبي است.

خانکشی‌پور با اشاره به قطع شدن تبلیغات سفت و سخت و گسترده‌ برنج‌های وارداتی در صدا و سیما، اظهارکرد: همزمان با این اتفاق، جو روانی که در بین مردم حاکم شده بود به نحوی که خوردن برنج‌های دانه بلند را افتخار می‌دانستند، نیز فروکش کرده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر راه برای رشد برنج‌های داخلی بازاست، افزود: در حال حاضر مشکلی برای عرضه برنج تولید داخل به بازار نداریم.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور، در ادامه با بیان اینکه بدون تردید مردم کشورمان به شناخت برند تجاری مناسب برنج عادت کرده‌اند، تصریح کرد: مردم محصولی را خریداری می‌کنند که آن را شناخته و نسبت به آن اطمینان دارند در نتیجه عرضه کننده‌های برنج و به خصوص واسطه‌ها و شرکت‌های بزرگ تجاری که امیدواریم رویکرد ویژه‌ای در این زمینه داشته باشند باید روی خرید برنج‌های داخلی و عرضه آنها در بسته‌بندی‌های مناسب و همچنین تجاری سازی مدرن برنج داخلی کار کنند تا مردم کشورمان شاهد عرضه مناسب یکدست و علمی برنج داخلی باشند.

وي تاكيد كرد: اگر بازار كشورمان اين اقدام را بروز دهد و در مورد بسته بندي و نوع عرضه برنج داخل بهتر از گذشته كار كرده و روشهاي سنتي را كنار بگذارد بدون ترديد هيچ برنجي در دنيا قادر به رقابت كردن با برنج داخلي ما نخواهد بود ضمن اينكه برنج داخلي با قيمتي عرضه ميشود كه هم مصرف كننده و هم توليد كننده از قيمت آن راضي هستند.