به گزارش افکارنیوز، براساس جدید‌ترین آمارهای رسمی، تولید انواع خودرو در دی ‌ماه امسال با افت ۴.۲ درصدی از ۷۷ هزار و ۴۳۸ دستگاه به ۷۴ هزار و ۲۱۱ دستگاه کاهش یافته است.

در این مدت تولید انواع سواری با افت ۳.۸ درصدی از ۶۴ هزار و ۹۸۴ دستگاه به ۶۲ هزار و ۵۰۸ دستگاه رسیده است.

تولید انواع وانت نیز با کاهش ۳.۱ درصدی از ۱۱ هزار و ۴۹۸ دستگاه به ۱۱ هزار و ۱۴۰ دستگاه کاهش یافته است.

دی‌ ماه امسال تولید مینی‌بوس و میدل‌باس با رشد ۴۶۶.۷ درصدی از سه دستگاه در دی ‌ماه سال ۹۱ به ۱۷ دستگاه افزایش یافته است.

تولید انواع اتوبوس نیز با افت ۴۷.۶ درصدی از ۶۳ دستگاه در دی ‌ماه سال ۹۱ به ۳۳ دستگاه کاهش یافته است.

در این مدت تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده با کاهش ۴۲.۴ درصدی از ۸۹۰ دستگاه به ۵۱۳ دستگاه رسیده است.

در۱۰ ماهه امسال نیز تولید انواع خودرو با افت ۲۳.۶ درصدی از ۷۵۴ هزار و ۳۶۴ دستگاه به ۵۷۶ هزار و ۶۶۳ دستگاه کاهش یافته است.