به گزارش افکارنیوز، حمید رضا فولادگر با اشاره به بررسی تبصره هدفمندی در کمیسیون صنایع مجلس، اظهار داشت: تبصره هدفمندی در کمیسیون‌های مختلف مجلس بررسی شده و جمع‌بندی نظر نمایندگان در مورد آن امشب به کمیسیون تلفیق ارائه خواهد شد تا فردا در این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در تبصره هدفمندی، دولت سهم بخش تولید و خدمات مانند صنعت، معدن، ‌کشاورزی و حمل و نقل را «تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان» عنوان کرده که به نظر ما کلمه «تا» باید از این تبصره حذف شود.

وی همچنین با تأکید بر لزوم اصلاح موضوع پرداخت نقدی در تبصره هدفمندی، گفت: سقف درآمدی حاصل از هدفمندی باید کاهش یابد.

فولادگر توضیح داد: ‌ طبق تبصره دولت، قیمت حامل‌های انرژی و خدمات حدود ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد که پیشنهاد ما این است که این افزایش، شیب کمتری داشته باشد.

وی تأکید کرد: دولت فعلی در زمینه هدفمندی راه دولت قبل را ادامه داده و ساختار هدفمندی را خیلی تغییر نداده است.