به گزارش افکارنیوز، این هفته قیمت‌ها در بازار تبلت به رو کاهش بوده است. تاکید می‌شود که این قیمت ها مربوط به محصولات دارای گارانتی است.

مدل قیمت
ASUS - Transformer - Book - TX۳۰۰ - i۵-۴ - ۳۲۰ - Win۸ ۳,۱۵۰, ۰۰۰
Asus - PadFone۲-۶۴ - ۲G - " ۱۰.۱ ۱,۸۲۰, ۰۰۰
ASUS - Fonepad - Note۶-۱۶G - " ۶ ۱,۲۸۰, ۰۰۰
Asus - Google - Nexus۷-۲۰۱۳ - ۳۲-۲G - " ۷-۴G ۱,۲۷۰, ۰۰۰
Tablet - ASUS - ME۳۰۲KL - ۱۶ - " ۱۰.۱ ۱,۲۵۰, ۰۰۰
Tablet - ASUS - ME۳۰۱T - ۱۶ - " ۱۰.۱ ۸۴۰,۰۰۰
ASUS - Memopad - ME۱۷۳-۱۶ - ۱G - " ۷ ۵۸۰,۰۰۰
ASUS - Memopad - ME۱۷۳-۸G - " ۷ ۴۵۰,۰۰۰

برند: IBM LENOVO

Lenovo - Ideapad - B۸۰۰۰-۱۶G - " ۱۰ ۱,۳۷۰, ۰۰۰
Lenovo - Ideatab - A۳۰۰۰-۱G - ۱۶ - " ۷ ۶۰۰,۰۰۰
Lenovo - Ideatab - A۱۰۰۰ - A۹-۱۶G - " ۷ ۳۵۰,۰۰۰

برند: SAMSUNG

SAMSUNG - Galaxy - Note۱۰.۱ - N۸۰۰۰-۱۶ - ۲G - " ۱۰.۱ ۱,۵۶۹, ۰۰۰
SAMSUNG - Galaxy - Note۱۰.۱ - N۸۰۰۰-۱۶ - ۲G - " ۱۰.۱ ۱,۳۷۵, ۰۰۰
Samsung - Galaxy - Note۸ - N۵۱۰۰-۱۶G - " ۸ ۱,۳۳۰, ۰۰۰
Samsung - Galaxy - TAB۳-۱۶ - ۱.۵G - " ۸ ۱,۴۰۰, ۰۰۰
Samsung - Galaxy - TAB۳-۱۶ - ۱.۵G - " ۸ ۱,۲۷۰, ۰۰۰
SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - T۲۱۱-۸ - ۱.۵G - " ۷ ۹۳۰,۰۰۰

برند: APPLE IPAD

Apple - Ipad - Air - ۴G - ۶۴G - " ۹.۷ - سفید ۲,۶۳۰, ۰۰۰
Apple - Ipad - Air - ۴G - ۱۶G - " ۹.۷ - مشکی ۱,۹۹۰, ۰۰۰
Apple - Ipad - Air - ۴G - ۱۶G - " ۹.۷ - سفید ۱,۹۹۰, ۰۰۰
Apple - Ipad - Air - ۴G - ۳۲G - " ۹.۷ ۲,۳۵۰, ۰۰۰
Apple - Ipad - mini۲-۴G - ۳۲G - " ۷.۹ ۲,۲۱۰, ۰۰۰
Apple - Ipad۴ - WiFi - ۴G - ۶۴G - " ۹.۷ ۲,۳۶۰, ۰۰۰
Apple - Ipad - mini۲-۴G - ۱۶G - " ۷.۹ ۱,۸۵۰, ۰۰۰
Apple - Ipad - mini - WiFi - ۳۲G - ۵۱۲M - " ۷.۹ ۱,۲۶۰, ۰۰۰
Apple - Ipad۴-۴G - WiFi - ۱۶G - " ۹.۷ ۱,۷۹۰, ۰۰۰

برند: Huawei

Huawei - MediaPad۷ - Lite - ۸-۱G - " ۷ ۷۸۰,۰۰۰

برند: GSPad

GsPad - GSP - X۸ - Plus - A۸-۱G - ۱۶ - " ۸ ۸۱۰,۰۰۰
GsPad - GSP - X۸ - A۸-۱G - ۸ - " ۸ ۵۴۰,۰۰۰

برند: DIMO

TABLET - Dimo - ۹۰۰ - Plus - ۸-۱G - " ۹.۷ ۹۸۰,۰۰۰
TABLET - Dimo - ۹۰۰-۸ - ۱G - " ۹.۷ ۸۰۰,۰۰۰
TABLET - Dimo - ۷۰۰-۴ - ۵۱۲M - " ۷ ۴۸۰,۰۰۰
TABLET - Dimo - ۷۰۰ - New - ۴-۵۱۲MB - " ۷ ۳۳۰,۰۰۰

برند: HIRO

Hiro - ۹۷۳۱ - S - ۱۶-۱GB - " ۹.۷ ۱,۰۶۰, ۰۰۰
Hiro - ۷۰۳۲ - S - ۱۶-۱GB - " ۷ ۸۶۰,۰۰۰
Hiro - ۷۰۳۲ - S - ۸-۱GB - " ۷ ۸۲۰,۰۰۰
Hiro - ۷۰۳۱ - S - ۱۶-۱GB - " ۷ ۷۸۰,۰۰۰
Hiro - ۹۰۱۱-۴ - ۵۱۲MB - " ۹ ۶۴۰,۰۰۰
Hiro - ۷۰۱۲-۱۶ - ۱GB - " ۷ ۵۲۰,۰۰۰
Hiro - ۷۰۱۱-۴ - ۵۱۲MB - " ۷ ۴۳۰,۰۰۰

برند: I - Green

IGreen - ۱GT - ۱۰T۱-۱۶ - ۱G - " ۱۰.۱ ۶۹۰,۰۰۰

برند: ILife

ILife - KidsPad - ۸G - " ۷ ۲۸۵,۰۰۰