به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران در این طرح، وجه چکهای دو بانک به صورت متقابل تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال در هر یک از این دو بانک قابل پرداخت است، در عین حال امکان واریز به حسابهای مشتریان به صورت متقابل تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال نیز وجود دارد.

طرح خدمت (تبادل چک و واریز وجه) میان بانک ملی ایران و توسعه صادرات ایران مجدداً از تاریخ ۱۲ بهمن ماه جاری از سر گرفته میشود.