به گزارش افکارنیوز، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذر ماه امسال به عدد ۱۸۱.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش داشت.

این تغییر از یک درصد افزایش مربوط به آبان‌ماه، کمتر بوده است. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۹.۶ درصد افزایش یافت.

طی ۹ ماه اول سال جاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۹.۲ درصد افزایش داشته است.

میزان تورم در ۱۲ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۲ نسبت به ۱۲ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۱ معادل ۳۹.۳ درصد است.

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در آذرماه ۱۳۹۲ پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۰.۴ افزایش یافت.

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در آذرماه ۱۳۹۲ در اکثر استان‌های کشور(به جز استان‌های البرز و سیستان و بلوچستان که به ترتیب ۰.۲ درصد و ۰.۷ درصد کاهش داشتند) با افزایش همراه بود. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان چهار‌محال و بختیاری معادل ۱.۵ درصد و کمترین آن مربوط به استان اصفهان معادل ۰.۱ درصد بود. شاخص مذکور در استان تهران معادل ۸/۰ درصد افزایش داشته است.

گروه‌های اصلی

*خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها


در آذرماه ۱۳۹۲ شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مقایسه با ماه قبل معادل ۸/۰ درصد کاهش یافت. این کاهش بیشتر ناشی از پایین آمدن شاخص بهای تعدادی از اقلام و گروه‌ها مانند مرکبات معادل ۹/۲۴ درصد، انواع خیار ۳/۱۶ درصد، کاهو ۴/۱۲ درصد، موز ۴/۵ درصد، حبوب ۵/۲ درصد، انواع برنج ۳/۰ درصد و بادمجان ۲.۸ درصد بوده است. در این ماه شاخص بهای برخی از اقلام و گروه‌ها مانند گوجه‌فرنگی معادل ۶.۶ درصد، سیب درختی ۷.۱ درصد، سیب‌زمینی ۹.۰ درصد، گوشت مرغ ۱.۱ درصد، انواع ماهی ۲.۹ درصد، فرآورده‌های سبزی ۳.۵ درصد، هندوانه ۵.۸ درصد، فرآورده‌های شیر ۰.۹ درصد، انواع شیر ۱.۵ درصد، بیسکویت، کیک و شیرینی خشک ۲.۳ درصد، شیرینی، شکلات، مربا و عسل ۱.۳ درصد، «خشکبار» و «نوشابه، آب میوه و شربت» هریک ۱.۲ درصد، گوشت گوسفند ۰.۴ درصد، سس‌ها و چاشنی‌ها و انار هر یک ۲.۶ درصد، کنسرو ماهی ۱.۲ درصد، روغن‌ها و چربی‌ها ۰.۳ درصد، فرآورده‌های گوشت ۱.۷ درصد و سایر فرآورده‌های غلات ۲.۱ درصد افزایش یافت.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها معادل ۳۴.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. در گروه مذکور شاخص بهای خوراکی‌ها ۳۴.۶ درصد و آشامیدنی‌ها ۳۱.۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است.

شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد کاهش داشت.

*دخانیات

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه دخانیات نسبت به ماه قبل معادل ۰.۹ درصد کاهش یافت. این کاهش در اثر پایین آمدن شاخص بهای انواع سیگار ایرانی معادل ۱.۵ درصد و انواع سیگار خارجی ۰.۶ درصد بوده است.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه دخانیات معادل ۲۱.۸ درصد افزایش داشته است.

*پوشاک و کفش


در آذرماه ۱۳۹۲، شاخص بهای گروه پوشاک و کفش نسبت به ماه قبل معادل ۱.۰ درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه پوشاک آماده معادل ۱.۲ درصد بوده است. همچنین در این ماه شاخص بهای گروه‌های انواع کفش معادل ۱.۱ درصد و اجرت دوخت و شستشوی لباس ۱.۸ درصد افزایش داشت.

شاخص بهای گروه مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳۹.۸ درصد افزایش داشته است.

*مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها

در آذرماه ۱۳۹۲، شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۱.۷ درصد همراه بود. افزایش فوق بیشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهای ارزش اجاری مسکن شخصی و اجاره بهای مسکن غیرشخصی هر یک معادل ۱.۹ درصد و تعمیرات و خدمات ساختمانی ۱.۰ درصد بوده است.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها معادل ۲۰.۷ درصد افزایش داشته است.

*اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه نسبت به ماه قبل معادل ۰.۲ درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های کالاها و خدمات مورد استفاده از دخانه و خدمات خانگی معادل ۱.۳ درصد، ظروف و لوازم آشپزخانه ۰.۳ درصد و منسوجات مورد استفاده در خانه ۰.۴ درصد بوده است. در این ماه شاخص بهای گروه‌های ابزار و وسایل برای خانه معادل ۰.۷ درصد و «وسایل خانگی» و «مبلمان، اثاث، فرش و انواع کفپوش» هر یک ۰.۱ درصد کاهش داشته است.

در ماه مورد گزارش نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه معادل ۳۷.۲ درصد افزایش داشته است.

*بهداشت و درمان

در آذرماه ۱۳۹۲، شاخص بهای گروه بهداشت و درمان نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۱.۲ درصد مواجه شد. افزایش فوق در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های خدمات پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی معادل ۱.۲ درصد، دارو، لوازم و مواد طبی و درمانی ۱.۷ درصد و هزینه‌های بیمارستانی ۰.۷ درصد بوده است.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه بهداشت و درمان معادل ۳۷.۱ درصد افزایش داشته است. شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصل نسبت به ماه قبل ۱.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

*حمل و نقل

در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه حمل و نقل نسبت به ماه قبل معادل ۰.۹ درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های کرایه مسافرت زمینی معادل ۰.۸ درصد و نگهداری و تعمیرات وسایل نقلیه شخصی ۲.۴ درصد بوده است.

در آذرماه ۱۳۹۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه حمل و نقل معادل ۲۷.۷ درصد افزایش داشته است.

شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل معادل ۱.۴ درصد افزایش داشته است.

*ارتباطات

در آذرماه ۱۳۹۲، شاخص بهای گروه ارتباطات نسبت به ماه قبل معادل ۰.۲ درصد افزایش یافت که این افزایش ناشی از بالا رفتن شاخص بهای دستگاه تلفن معادل ۱.۰ درصد بود. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه ارتباطات ۵.۲ درصد افزایش داشته است.

*تفریح و امور فرهنگی

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی نسبت به ماه قبل معادل ۰.۶ درصد کاهش داشت. این کاهش بیشتر در اثر پایین آمدن شاخص بهای گروه‌های وسایل صوتی، تصویری، عکاسی و فیلمبرداری و کامپیوتر معادل ۲.۷ درصد، هزینه مسافرت با تور ۰.۴ درصد و انواع گل طبیعی ۲.۷ درصد بوده است. در این ماه شاخص بهای لوازم تفریح، بازی و ورزشی معادل ۱.۳ درصد، خدمات تفریحی و فرهنگی ۱.۲ درصد و نوشت‌آفزار ۱/۱ درصد افزایش یافت.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تفرحی و امور فرهنگی معادل ۲۴.۱ درصد افزایش داشته است.

*تحصیل

در آذرماه ۱۳۹۲، شاخص بهای گروه تحصیل نسبت به ماه قبل معادل ۴.۸ درصد افزایش یافت که این افزایش در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروه تحصیل در دانشگاه معادل ۷.۸ درصد و شهریه کلاس‌های تقویتی ۱.۰ درصد بوده است.

در مباسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تحصیل ۱۳.۷ درصد افزایش داشته است.

*رستوران و هتل

در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه رستوران و هتل نسبت به ماه قبل معادل ۱.۲ درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه هزینه غذای آماده در خارج از خانه معادل ۱.۱ درصد بود. همچنین در این گروه شاخص بهای غذای آماده جهت مجالس و مراسم معادل ۱.۵ درصد افزایش داشت.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه رستوران و هتل معادل ۳۳.۸ درصد افزایش داشته است.

*کالاها و خدمات متفرقه

در آذرماه ۱۳۹۲، شاخص بهای گروه کالاها و خدمات متفرقه نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۰.۷ درصد مواجه شد. افزایش فوق بیشتر تحت تاثیر بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های لوازم بهداشتی و آرایشی و خدمات شخصی معادل ۰.۹ درصد، لوازم شخصی ۲.۱ درصد وهزینه‌های حقوقی و قانونی ۳.۸ درصد بوده است. در این ماه شاخص بهای اجرت ساخت طلای ۱۸ عیار معادل ۲.۳ درصد کاهش داشت.

*درصد تغییر شاخص کل، گروه‌های اصلی و گروه‌های اختصاصی طی دوره دوازده ماهه.