به گزارش افکارنیوز، هفتم دی‌ماه رییس‌جمهور کشورمان به معاون اول خود، اسحاق جهانگیری دستور داد تا «اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار گیرد.»

آیا جهانگیری مفسدان اقتصادی را معرفی می‌کند؟

بر اساس این گزارش، حسن روحانی با تعیین ضرب‌الاجل یک‌ماهه برایاسحاق جهانگیری، رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خواستار برخورد قاطع با ویژه‌خواران شده بود. رییس‌جمهوری در دستورالعمل خود به جهانگیری گفت: «از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیروامید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تامین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء‌استفاده از امتیازات خاص، زمینهویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کردهاند در اولویت کار قرار گیرد. بهویژه ضروری است موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیتالمال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یکماه به اینجانب ارایه شود.