به گزارش افکارنیوز، عباس رجایی در حاشیه جلسه امروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: قانون انتزاع وظایف وزارت جهاد و وزارت صنعت را تفکیک و بخشی از وظایف وزارت صنعت را به وزارت جهاد محول کرده است اما بیش از یک و نیم سال از تصویب این قانون می گذرد در حالیکه اجرای آن همچنان متوقف است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون کشاورزی وزرا را فراخوانده و بر اساس مذاکره با آنها تنظیم بازار مواد پروتئینی، لبنی و واردات نهاده ها به عهده وزارت کشاورزی قرار گرفته و از پایان دی نیز گندم، برنج و جو نیز به وزارت جهاد کشاورزی ملحق شده است.

به گفته رجائی در بودجه سال ۹۳ تاکید شده تا این زیرمجموعه ها نیز به وزارت جهاد ملحق شوند.

وی از واگذاری بخشی از وظایف شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزرات جهاد خبر داد و گفت: آن بخش از فعالیتهای مجموعه که به مربوط به تولید، تجارت، صادرات و واردات است در اختیار وزارت صنعت باقی خواهد ماند و سایر بخش ها به وزارت جهاد منتقل می شود.