به گزارش افکارنیوز، حمید بعیدی‌نژاد اظهار کرد: براساس هماهنگی‌های به عمل آمده با بانک مرکزی، بانک‌های غیرتحریمی اعم از دولتی و غیردولتی که دارای حساب‌های معتبر نزد بانک‌های مهم خارجی هستند می‌توانند در چارچوب توافق ژنو تعاملات بین‌المللی بانکی و پولی داشته باشند و هیچ ممنوعیت و محدودیتی برای انجام فعالیت‌های خود در چارچوب " برنامه اقدام مشترک " نخواهند داشت.

بانک های غیرتحریمی ایران که سابقه مشارکت در تبادلات بین المللی دارند از جمله پاسارگاد، ‌ پارسیان، ‌ سامان، سرمایه و بانک‌های کشاورزی، ‌ کارآفرین و مسکن می‌توانند در تبادلات بین‌المللی بانکی و پولی تعریف شده در اجرای گام اول برنامه أقدام مشترک ژنو مشارکت کنند.

هم‌چنین روز یک‌شنبه هفته جاری اولین جلسه دبیرخانه اجرای توافق ژنو در وزارت خارجه و با حضور هشت وزارتخانه و سازمان(بانک مرکزی و سازمان انرژی اتمی‌ و وزارت‌خانه‌های " راه و شهرسازی(سازمان هواپیمایی) ‌ "، " علوم، ‌ تحقیقات و فن‌آوری "، " صنعت، ‌ معدن و تجارت "، " نفت "، " جهاد کشاورزی " و " بهداشت، درمان و آموزش پزشکی " برگزار شد.

اجرای توافق ژنو از ۳۰ دی ماه توسط ایران و ۱+۵ آغاز شده است.