به گزارش افکارنیوز، محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون تلفیق در مورد رقم ۶۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مصوب شده برای درآمد حاصل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و اینکه برای تحقق رقم مذکور قیمت حامل‌های انرژی باید چقدر افزایش یابد، گفت: بخشی از رقم ۶۳ هزار میلیارد تومان کمک دولت از بودجه عمومی بههدفمندی یارانه‌هاست.

وی افزود: در کمیسیون اقتصادی پیشنهاد دادیم برای رفع ابهام، این رقم از ۶۳ هزار میلیارد تومان جدا شود تا این تصور پیش نیاید که این عدد به عنوان بخشی از درآمدهای حاصل از هدفمندی است.

عضو کمیسیون تلفیق تصریح کرد: اگر مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان را از ۶۳ هزار میلیارد تومان جدا کنیم، میزان منابع هدفمندی به ۵۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد لذا این ۵۲ هزار میلیارد تومان باید با میزان خالصی که در سنوات قبل دولت می‌گرفته مقایسه شود.

پورابراهیمی گفت: برآورد ما به صورت تقریبی از افزایش قیمت حامل‌ها برای اینکه بتواند تفاوت رقم را پوشش دهد ۷۰ تا ۸۰ درصد است.

وی افزود: یعنی اگر ۲۸ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان منابعی که الان از تفاوت قیمت حامل‌های انرژی به دست دولت می‌رسد را از رقم ۵۲ هزار میلیارد تومان کسر کنیم و آن را تقسیم بر عدد پایه‌اش کنیم، میانگین درصد افزایشی را که نشان می‌دهد بین ۷۰ تا ۸۰ درصد است.

عضو کمیسیون تلفیق در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی چگونه است و برای آن چه فکری شده است، اظهار داشت: دولت می‌گوید که با ارائه بسته جامع در حوزه ارزی، پولی و مالی، بهداشت و درمان و موضوعات مربوط به حمایت‌های اجتماعی(هدفمندی) را با همین درصد اجرا می‌کنیم و از آنجایی که با هم اجرا می‌کنیم آثار تورمی آن به کمترین حد می‌رسد، ولی باید منتظر بمانیم که دولت در اجرا چگونه عمل می‌کند.

پورابراهیمی گفت: قطعا افزایش قیمت حامل‌های انرژی اثرات تورمی دارد ولی تبعات آثار تورمی بستگی به نحوه برخورد دولت با این مقوله دارد.

وی افزود: اگر دولت یک برنامه جامع در حوزه سیاست ارزی، پولی، بهداشت و درمان تعریف کند و چارچوب را به خوبی مدیریت کند قطعا با کمترین تبعات ناشی از اجرای طرح هدفمندی مواجه می‌شویم.

عضو کمیسیون تلفیق گفت: تمام نگرانیمجلساز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها این است که دولت به صورت یک بسته فراگیر و جامع در بخش‌های مختلف اقتصادی عمل نکند.

پورابراهیمی در پاسخ به سؤالی بر اینکه امروز مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق چه بود و به چه موضوعاتی پرداخت شد، بیان داشت: در کمیسیون تلفیق امروز روی مواد تبصره ۲۱ هدفمندی بحثشد که انشاء الله در جلسه بعدازظهر امروز جمع‌بندی نهایی انجام شود و نتیجه مطلوبی از آن بگیریم.

وی افزود: مهمترین مسائلی که در کمیسیون تلفیق روی آن بحثشد سقف درآمدی مربوط به تبصره ۲۱ هدفمندی بود که عدد ۶۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان علیرغم مخالفت برخی نمایندگان مصوب شد.

عضو کمیسیون تلفیق گفت: الان وارد بحثهای هزینهای هدفمندی شدهایم و بندهای اول آن که مربوط به کمک به واحدهای تولیدی، نقدی و غیرنقدی است در دستور بررسی است که اگر بررسی این بندها تمام شود بخش هزینهای هدفمندی هم به اتمام میرسد.