به گزارش ايسنا، از روز ۳۱ خرداد ماه ۱۸ درصد از سهام ايران خودرو معادل يك ميليارد و ۱۳۴ ميليون سهم از سهام اين شركت به قيمت تابلوي بورس در روز عرضه به اضافه ۸۰ درصد به شرط آنكه قيمت هر سهم از ۳۰۰ تومان كمتر نباشد و به ارزش پايه ۳.۴ هزار ميليارد تومان عرضه شد تا اولين عرضه عمده و تاريخي اين شركت رقم بخورد.

در اولین روز رقابت پنج گروه شامل کارگزاری بانک صادرات، راهنمای سرمایه‌گذاران، ‌ سرمایه‌گذاری ملی ایران، مفید و بانک پارسیان برای تصاحب سهام ایران‌خودرو رقابت کرده و اقدام به افزایش قیمت سهم کردند؛ به طوری که کارگزاری مفید برای انجمن قطعه‌سازان و شرکت قطعه‌سازی " کروز "، کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی برای کنسرسیومی به رهبری سرمایه‌گذاری ملی و برای مجموعه بهمن و تأمین اجتماعی، کارگزاری بانک صادرات برای سرمایه گذاری سمند و کارگزاری بانک پارسیان نیز برای تعاونی کارکنان ایران‌خودرو به ثبت سفارش خرید اقدام می‌کرد.

با افزایش قیمت هر سهم این شرکت سرمایه‌گذاری ملی، کارگزاری بانک پارسیان و کارگزاری مفید از رقبای جدی خرید شدند و کارگزاری بانک صادرات و راهنمای سرمایه‌گذاران از رقابت انصراف دادند.

در نهایت در روز ۷ تیر ماه و در جریان پنجمین روز رقابت برای تصاحب این سهم، در حالی که دو رقیب به طور فشرده اقدام به ثبت سفارش می کردند که در پایان زمان معاملات کارگزاری بانک پارسیان توانست با افزایش ۳۵۰ ریالی قیمت هر سهم و رساندن آن به قیمت ۳۶۸۷ ریال، رقبای قوی همچون شرکت کروز، مجموعه تامین اجتماعی و سرمایه گذاری سمند را کنار زده و ۱۸ درصد سهام ایران خودرو و یک کرسی هیات مدیره را تصاحب کند.

لازم به توضيح است كه شركت تعاوني كاركنان ايرانخودرو با سرمايه ثبت شده ۳۰۰ ميليارد توماني داراي بيش از ۷۰هزار نفر عضو از كاركنان گروه ايرانخودرو است و به گفته مديران ايرانخودرو و همچنين سازمان خصوصيسازي، از نظر تشكيلاتي و حقوقي هيچگونه وابستگي به ايرانخودرو ندارد؛ ضمن اين كه بيش از هزار قطعهساز و مجموعهساز با اين تعاوني همكاري دارند.