بـا راه انـدازی واحـد بنزین سازی پـالایشگاه آبادان موسوم به واحد کت کراکر به دست متخصصان داخلی ، در مرحله نخست روزانه چهار میلیون لیتر به تولیدات بنزین کشور افزوده خواهد شد و در مرحله بعد این میزان به ۶ میلیون لیتر در روز خواهد رسید .

به گزارش واحد مرکزی خبر، روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین در پالایشگاه آبادان تولید می شود که با راه اندازی کامل واحد کت کراکر این میزان به ۱۶ میلیون لیتر در روز می رسد.

پالایشگاه آبادان با پالایش روزانه ۴۱۵ هزار بشکه نفت خام و تولید بیش از ۲۵ درصد سوخت مورد نیاز کشور، مقام نخست را در تولید فرآورده های نفتی کشور دارد.

همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر ، ۳۲ طرح صنعتی، خدماتی ، رفاهی و دریایی نیز امروز در شهرستان های آبادان و خرمشهر به بهره برداری خواهد رسید .