"محمدرضا فرزین" دبیر ستاد هدفمند سازی یارانه ها در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی برنا، در مورد ادعای مجلس مبنی بر تخلف دولت در برداشت ۵ هزار میلیارد تومان از منابع بانك مركزی برای پرداخت یارانه های نقدی، بیان اینکه دولت هیچ تخلفی انجام نداده است، اظهار داشت: زمانیکه قانون هدفمند سازی یارانه اجرا شد، ابتدا یارانه نقدی ۲ ماه را به حساب مردم واریز کردیم و پس از آن اصلاح قیمتها را انجام دادیم.

وی با بیان اینکه ابتدا باید پولی می داشتیم که به مردم پرداخت و پس از آن کسب درآمد می کردیم، افزود: منطق این است که ابتدا باید پول را از جایی به صورت تنخواه می گرفتیم و زمانیکه اصلاح قیمت‌ها اتفاق افتاد درآمد آن جبران می شد.

فرزین تصریح کرد: به همین دلیل در ماده ۱۳ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، مجلس به دولت اجازه داده که برای پرداخت یارانه های نقدی ابتدا از خزانه تنخواه بگیرد و چون یارانه مورد نیاز دو ماه را پرداخت کردیم به همین دلیل به اندازه این ۲ ماه از خزانه تنخواه گرفتیم، نه بانک مرکزی.

دبیر ستاد هدفمند سازی یارانه ها با بیان اینکه این برداشت از خزانه صورت گرفته است، تاکید کرد: یک تنخواه دو ماهه گرفته شد و پول را پرداخت کردیم که این مطابق قانون بوده و اختیاری که ماده ۱۳ قانون هدفمند سازی یارانه ها به دولت داده است.

وی با بیان اینکه اخیرا مجلس در این خصوص نامه محرمانه ای فرستاده و از دولت در این زمینه توضیح خواسته است، اظهار کرد: دولت و وزارت اقتصاد، پاسخ آن را تهیه و به مجلس ارسال می کند، اما اینکه چرا این موضوع را رسانه‌ای کرده‌اند در حالی که دولت هنوز به نامه آنها پاسخ نداده است، روش مناسبی نیست.

فرزین تاکید کرد: برداشت دولت برای یارانه نقدی، ۲ ماه بوده است و به اندازه این ۲ ماه از خزانه برداشت کرده است که جزییات آن را برای مجلس ارسال خواهیم کرد، بنابراین دولت این اجازه را داشته است.

دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها همچنین در مورد اختصاص یارانه به بخش صنعت و کشاورزی، گفت: در زمان تصویب بودجه برآوردها را به مجلس ارایه کردیم و بر اساس مصوبه مجلس ۵۴ هزار میلیارد تومان برای درآمد هدفمند سازی یارانه ها در سال جاری پیش بینی شد و خودشان به این جمع بندی رسیدند که با این اعداد می توان یارانه نقدی مردم و سهم تولید را پرداخت کرد.

وی با بیان اینکه این رقم پیش بینی بوده و مجلس هم اعلام کرد که تامین می شود و بر اساس آن عمل کنید؛ گفت: دولت باید مطابق با قانون بودجه عمل کند و این کار را انجام می دهد و ۵۴ هزار میلیارد تومان در بودجه پیش بینی شده است و ما بر اساس پیش بینی که صورت گرفته؛ سعی میکنیم درآمدها را تامین کنیم تا هزینه های خود را بپردازیم.