به گزارش افکارنیوز، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در گفتوگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که برنامههای بانک مرکزی برای تقویت پول ملی چیست؟ گفت: یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی تقویت پول ملی است.

وی افزود: بانک مرکزی در چند سال گذشته تورم را به شدت کاهش داده است و در پایان سال ما تورم ۱۲.۴ دهم درصد داشتیم.

بهمنی اظهار داشت: با وجود اجرای هدفمندی یارانه‌ها که همه تصور می‌کردند تورم بسیار بالایی در جامعه ایجاد کند ما در پایان فروردین تورم ۱۳.۲ دهم درصد مواجه بودیم که البته این آمار میانگین شاخص کالاها است.

رئیس کل بانک مرکزی مهار تورم را اقدامی خوب توسط بانک مرکزی توصیف کرد و اظهار داشت: در حالی که ما اجرای قانون هدفمندی یارانهها را پیش رو داشتیم باید گفت که رقم کنونی تورم نگران کننده نیست.