به گزارش مشرق، فولاد هرمزگان به عنوان یکی از بزرگترین و به روزترین پروژه های صنعتی کشور در اواخر سال ۸۹ و در اتقاقی نادر از طریق وزارت صنایع و معادن به فروش گذاشته شد .محصولات تولیدی این طرح ورق های صخیمی است که در دنیا تنها چند کشور تولید کننده آن می باشند.

در حالی که پروژه هرمزگان تنها طرح بود و به شرکت تبدیل نشده بود، بدون هماهنگی سازمان خصوصی سازی از طریق وزارت صنایع به فروش گذاشته شد. در مزایده این طرح شرکت فولاد مبارکه با قیمت ۸۵۰ میلیارد تومان شرکت کرد و می توان گفت بدون رقیب جدی صاحب یکی از بهترین شرکت های فولاد سازی کشور شد.
سوال جدی که اکنون مطرح است این است که منابع حاصل از واگذاری فولاد هرمزگان در کجا هزینه شده است.
بر اساس قانون این پول باید در طرح های نیمه تمام عمرانی هزینه شود اما خبرها حاکی از آن است که تا کنون از این پول مبلغی به طرح های وزارت صنایع اختصاص داده نشده است. هرچند می توان حدس و گمان هایی در خصوص محل هزینه شدن این پول زد اما منتظر پاسخ نهادها مسوول در خصوص سرنوشت این پول می مانیم.
گزارش های دریافتی از پروژه های عمرانی وزارت صنایع از این موضوع حکایت دارد که بسیاری از این پروژه ها از نظر مالی در وضعیت نابسامانی به سر می برند و بسیاری از پیمانکاران طرح ها امید داشتند با تزریق ۸۵۰ میلیارد تومان پول حاصل از واگذاری فولاد هرمزگان طرح های نیمه تمام در سال جاری که سال جهاد اقتصادی نیز نام گرفته پیشرفت مناسبی داشته باشند.