به گزارش مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در حاشیه همایش ملی پذیرش بنگاههای اقتصادی در بورس در مورد آخرین وضعیت تشکیل بورس نفت گفت: بورس نفت با همکاری و هماهنگی سازمان بورس و وزارت نفت شکل گرفت. در گام اول تشکیل این نهاد نسبت به پذیرش چند فرآورده جدید اقدام شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بنزین از جمله این فرآورده ها بود که به طور کامل پذیرش و مورد معامله قرار گرفت، تصریح کرد: در گام بعدی شکل گیری این نهاد نسبت به پذیرش نفت کوره وسپس نفت خام اقدام خواهد شد.

وی در مورد میزان افزایش حقوق کارمندان دولت عنوان کرد: افزایش حقوق کارمندان دولت باید در دولت مورد بحثقرار گیرد زیرا برای افزایش حقوق دو حکم وجود دارد یعنی باید متناسب با نرخ تورم و افزایش اعتبارات پیش بینی شده در بودجه باشد و این دو در کنار هم باید قرار گیرد تا در مورد آن تصمیم گیری شود.

حسینی با بیان اینکه بورس ایران از نظر رشد شاخصها منحصر به فرد بوده و شاخص کل در دوماه گذشته حدود ۱۲ درصد رشد یافته است، افزود: ارزش بورس تهران از ۱۲۲ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است و این رشد به دلیل مجموعه فعالیتها بوده است.

وی با اشاره به اینکه قانون جدید بورس و اوراق بهادار ظرفیتهای جدیدی داشته و باید از آن استفاده کرد تا ظرفیت پذیرش شرکتها را افزایش داد، تصریح کرد: تنوع بورس منجر به افزایش نقد شوندگی و تامین مالی بنگاههای اقتصادی می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: سال گذشته صکوک را برای یکی از شرکتهای هواپیمایی منتشر کرده ایم، بازار سرمایه در سال گذشته ۲۶ هزار میلیارد تومان سرمایه را تجهیز مالی کرد که با توسعه آن می توان به رقم بالاتری دست یافت.

وی درباره ارائه تسهیلات به بخش صنایع از منابع هدفمندی یارانه‌ها گفت: سال گذشته هزار و۵۰۰ میلیارد تومان در اختیار وزارت صنایع قرار داده شد تا به ۱۰ هزار بنگاه ثبت‌نام شده در سایت وزارت صنایع تسهیلات داده شود که پنج هزار تای آن‌ها برای اخذ وام به بانک‌ها معرفی شده‌اند.

به گفته حسینی جذب سرمایه خارجی از اولویتهای کشور است و هر چند ایران در حجم سرمایه وارده رتبه بالایی ندارد اما میزان رشد در جذب مطلوب بوده و در سال ۲۰۰۹ بر اساس رشد جذب ششمین کشور در د نیا هستیم.

وی کاهش ۲۰ درصدی مصرف بنزین را که از اثرات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است، باعثبهره‌وری در کشور دانست و گفت: رسیدن به رقم رشد ۲.۴ درصدی در زمینه بهره‌وری دور از دسترس نیست. با اجرای هدفمند کردن یارانه ها سرانه گندم از ۱۳۹ کیلو گرم به ۱۰۵ کیلو گرم کاهش یافته است.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه به شرکتهای دولتی شامل بخشهای نفت، نیرو، مسکن و راه اجازه انتشار ۲۷ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت داده شده است، گفت: در مجموع با محاسبه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اجازه انتشار اوراق مشارکت شهرداریها و شرکتهای زیرمجموعه، این رقم به ۳۵ هزار میلیارد تومان میرسد که باید با هماهنگی بانک مرکزی منتشر شود. البته با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه اجازه انتشار اوراق صکوک هم وجود دارد.