به گزارش فارس، قرار بود با در مدار توليد قرار گرفتن مرحله اول فاز ۳ پالايشگاه آبادان كه بخشي از واحد كتكراكر جديد اين پالايشگاه است، به توليد بنزين اين پالايشگاه در مجموع ۴.۲۸ ميليون ليتر در روز اضافه شده و مجموع توليد اين پالايشگاه به ۱۳.۷ ميليون ليتر در روز برسد.

بنزین تولیدی واحد کت‌کراکر بنزین سوپر با اکتان ۹۳ است و به جز آن گاز مایع به میزان ۴۳۴ تن در روز و همچنین ۲۵۱ تن در روز گاز برای استفاده به عنوان خوراک پتروشیمی‌ها در این واحد جدید تولید می‌شود. بر این اساس میزان تولید بنزین پایه پالایشگاه آبادان پس از در مدار تولید قرار گرفتن واحد جدید از ۸ هزار و ۳۲۴ متر مکعب در روز به ۱۱ هزار و ۵۰۹ متر مکعب در روز خواهد رسید.

در عین حال نفت گاز تولیدی این پالایشگاه نیز از ۱۹ هزار و ۳۷۵ متر مکعب در روز به ۲۰ هزار و ۶۶۵ متر مکعب در روز افزایش یافته و تولید محصول کم ارزش‌تر نفت کوره نیز از ۲۲ هزار و ۸۵۹ متر مکعب در روز به ۲۰ هزار و ۲۷۸ متر مکعب در روز کاهش خواهد یافت. در عین حال تولید ۱۰۰ تن گوگرد نیز در سبد تولیدات این پالایشگاه قرار خواهد گرفت.

بر اساس این گزارش با توجه به حادثه انفجار صبح امروز در جریان آغاز بهره برداری از مرحله اول فاز ۳ واحد جدید با حضور رئیس جمهور بهره‌برداری از این واحد تا زمان انجام تعمیرات و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده به تعویق خواهد افتاد.

بر این اساس در همان دقایق اولیه پس از انفجار این واحد از مدار تولید خارج شده و به همین دلیل احتمال انفجار مجدد آن تقریبا وجود ندارد.

این در حالیست که تنها از یکی از فلرهای مرتبط با این واحد دود سیاه‌ رنگی که میزان آن در حال کم شدن است متصاعد می‌شود و اثری بر شهر یا پالایشگاه آبادان نداشته است. بر این اساس وضعیت در پالایشگاه آبادان عادی گزارش می‌شود.