به گزارش مهر،صادق خلیلیان بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه سفر به مازندران در جمع خبرنگاران گفت: این ابلاغیه در راستای ممنوعیت عرضه برنج خارجی در زمان تولید وعرضه برنج داخلی است و با ابلاغ آن به وزارت بازرگانی و گمرک کشور واردات برنج به کشور از اول مردادماه تا اول دیماه ممنوع خواهد شد.

وی افزود: خوشبختانه بنا به دستور رئیس جمهور و بر اساس ماده ۱۶ قانون افزایش بهره وری این اختیار به وزارت جهاد کشاورزی داده شده تا زمان ورود محصولات کشاورزی تنظیم و نیازسنجی شود.

وزیرجهاد کشاورزی افزود: در سال گذشته نیز دستور و ابلاغیه ممنوعیت وارادات برنج از اول مرداد ماه تا دیماه در کشور اعمال شد.

خلیلیان با اشاره به اینکه درمجموع در سال گذشته چه مقدار برنج به کشور وارد شد از پاسخ دادن به این سوال خود داری کرد.