به گزارش افکارنیوز،با حکم مدیرعامل فرابورس، سیدمهدی علم الهدی به سمت معاون توسعه بازار فرابورس منصوب شد.

براساس حکم امیر هامونی، مدیرعاملفرابورس، سید مهدی علم الهدی که از ابتدای تاسیس فرابورس مدیر پذیرش این شرکت بوده است، با حفظ سمت، مسئولیت معاونت توسعه بازار این شرکت را بر عهده گرفت.