به گزارش افکارنیوز، شنيده شده رئيس جمهور با تاييد پيشنهاد وزيران عضو کميسيون لوايح، دستور واگذاري ۴۰۰ هکتار زمين به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران براي اتمام اين طرح را صادر کرد.