به گزارش افکارنیوز، پس از آنکه دولت دهم با صدور مصوبه اي، از دستگاههاي اجرايي خواست نسبت به احتساب ايام دريافت مقرري بيمه بيکاري شاغلان در کارهاي سخت و زيان آور در برخي بخش هاي صنعت نساجي، به عنوان سوابق بيمه اي اقدام و اين ايام را در احکام بازنشستگي پيش از موعد آنها تا پايان سال ۹۲ محاسبه کند، يک مقام ارشد دولتي طي روزهاي اخير با صدور ابلاغيه اي، اين مجوز را تا پايان سال ۹۳ تمديد کرد.