به گزارش افکارنیوز،صف ۲ میلیونی وساخت عرضه شد و حجم معاملات به ۴ میلیون سهم رسید.
سهمدر حال حاضر با مقاومت ۴۴۵۰ ريالی روبروست.