به گزارش افکارنیوز،به اطلاع کلیه کارگزاران و فعالان محترم بازار می رساند، محدودیتی در حجم سفارش فروش وارده در سامانه در نمادهای معاملاتی چفیبر، ختوقا، خموتور، خنصیر، سخزر، سصوفی، شدوص، فجر، کاما، کایگچ، کبافق، کترام، کروی، مداران، وکار، وکارح، ومعادنح، شگلح که در حال بازگشایی می باشند، وجود ندارد ولی در خصوصنمادهای معاملاتی رانفور، اخابر رعايت محدوديت حجم سفارش فروش وارده در سامانه الزاميست.