به گزارش افکارنیوز،صف خرید و صف فروش ملاک درستی برای تصمیم گیری نیست بلکه برای انتخاب سهام باید هر صنعت و هر شرکت را به طور مشخص بررسی کرد و چه بسا در زمان صف فروش، زمان خرید و در زمان صف خرید، زمان فروش سرمایه‌گذاری باشد.

امیر حمزه مالمیر، معاون ناشران و اعضای شرکتبورسدر خصوص روند بازار سرمایه گفت: در سال جاری امید زیادی در بازار به وجود آمد که یکی از مهمترین دلایل رشد بازار، امید ایجاد شده در بازار است.

این مقام مسئول در شرکت بورس با اشاره به رکود بازارهای رقیب افزود: رکود بازارهایی مثل مسکن، ارز و سکه باعثافزایش اقبال سرمایه گذاران به این بازار شده است.

وی افزود: علاوه بر اینها، توافقات هسته‌ای نیز امیدواری را چندبرابر کرده است که باید به نحو مناسب از این فرصت ها استفاده کرد.

مالمیر معتقد است باید این سرازیری نقدینگی به سمت بازار سرمایه را به سمت بنگاه‌های اقتصادی و تامین مالی برای اجرای پروژه‌های سودآور سوق داد، در غیر این‌صورت با ارائه‌ عملکردهای ضعیف و عدم برآورده‌ شدن انتظارات سرمایه‌گذاران، ممکن است مشکلاتی را پیش‌رو داشته باشیم.

وی در خصوص روند حرکتی بازار سرمایه گفت: برخی به‌ دنبال سناریوسازی و اهداف مشخص خود در بازار سرمایه هستند و بر همین اساس برخی از افراد ناآگاه یا کم‌آگاه را به‌دنبال خود می‌کشانند.

وی تاکید کرد: آنچه که مسلم است و بارها تاکیدداشته‌ام، نه صف خرید و نه صف فروش ملاک درستی برای تصمیم گیری نیست بلکه برای انتخاب سهام باید هر صنعت و هر شرکت را به طور مشخص بررسی کرد و چه بسا در زمان صف فروش، زمان خرید و در زمان صف خرید، زمان فروش سرمایه‌گذاری باشد.

معاون ناشران و اعضای شرکت بورس با تاکید بر اینکه به دنبال هر سهمی برای خرید نباید رفت، گفت: متاسفانه سهام شرکت‌های کوچک و شرکت‌هایی که دارای سهام شناور آزاد پایین هستند به راحتی قابلیت ایجاد نوسان قیمت در بازار دارند.

مالمیر به سرمایه گذاران پیشنهاد کرد با تحلیل و بررسی اطلاعات و در صورت عدم توانایی تحلیل، از مشاوره‌ افراد آگاه استفاده کنند.

وی درباره آخرین پرونده های پذیرش شرکت های بورسی گفت: شرکت‌های پاکشو و سرمایه‌گذاری توسعه‌ معین خردمندان و نفت جی پذیرش شده و مراحل نهایی برای درج این شرکت‌ها در دست اقدام است.

وی ادامه داد: پذیرش شرکتهایی از زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کارکنان نفت و بانک سپه نیز در جریان است.